Ik heb een melding

Wil jij ons iets melden? Heb je een suggestie, een klacht of een leuk complimentje? Laat het ons weten!


Ik heb een suggestie of complimentombudsdienst 2
De ombudsdienst luistert naar jouw ervaringen en bespreekt met de betrokken afdeling of arts jouw suggestie. Jouw ervaring als patiënt is immers van grote meerwaarde en nuttig voor verdere optimalisatie van onze zorg!

Als je een compliment hebt, mag je dit natuurlijk ook melden aan de ombudsdienst. Wij geven het met plezier door aan de betrokken zorgverlener!

Ik heb een suggestie, klacht of tip.

 

incidentIk wil een (bijna) incident melden
Tijdens jouw verblijf in het ziekenhuis merkte je misschien een onveilige situatie op of een (bijna) incident. We spreken van een (bijna) incident wanneer er tijdens de zorg een onbedoelde gebeurtenis (bijna) heeft plaatsgevonden tijdens de zorg voor de patiënt en die tot schade aan de patiënt heeft geleid of had kunnen leiden. In AZ Rivierenland zetten we flink in om deze patiëntveiligheids- of medische (bijna)incidenten tot een minimum te herleiden en sensibiliseren we zowel onze medewerkers als onze patiënten om onveilige situaties te melden. 

Belangrijk is dat we een NO BLAME-cultuur hanteren: medewerkers worden niet gesanctioneerd bij incidenten, maar worden juist aangemoedigd om dit te melden. Een veiligheidscultuur is immers noodzakelijk: een (bijna) incident gaat niet over falen van een persoon, maar wel over het ontbreken of niet goed functioneren van afspraken of procedures. Elke melding wordt maandelijks besproken en tegelijkertijd zoeken we naar oplossingen om de zorg voor jou als patiënt zo veilig mogelijk te maken. 

Ik wens een onveilige situatie te melden.

 

Ik heb een klacht
De ombudsdienst luistert naar jouw ervaringen en bespreekt bij een klacht of er mogelijk een oplossing kan worden gevonden. Je klacht wordt steeds vertrouwelijk behandeld. De ombudsdienst neemt hierin altijd een neutrale positie in.

Het verstrekken van juiste informatie kan soms de problemen al oplossen. Indien nodig wordt er een bemiddelend gesprek georganiseerd met de zorgverlener. Komt er geen oplossing uit de bus, dan word je geïnformeerd over eventueel andere mogelijkheden.

De ombudsdienst registreert eerst je klacht in het klachtenregistratiesysteem om ze nadien op een discrete manier te behandelen. Hierbij wordt altijd adviserend en bemiddelend opgetreden, binnen de wettelijke bepalingen. Je wordt op de hoogte gebracht van het gevolg dat al dan niet aan jouw klacht wordt gegeven.

Alle klachten worden behandeld en je krijgt steeds een antwoord per e-mail, brief of telefoon. Soms kan dit, om administratieve redenen, enige tijd duren. Indien je je niet kan vinden aan het geformuleerde antwoord dan verwijst de ombudspersoon jou door naar andere instanties waar je eventueel terecht kan. Er wordt echter altijd eerst getracht een verzoening tussen beide partijen te bereiken.

Het patiëntenrecht - en dus ook een klachtmelding - is een individueel recht en dient individueel te worden uitgeoefend. Dit betekent dat jouw buurman, vriendin, collega,… geen melding in jouw naam kan doen, tenzij deze een door jou aangewezen vertegenwoordiger is.

 

 

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt
Meldingsformulier ombudsdienst Meldingsformulier ombudsdienst