Tarieven bij een ziekenhuisopname

 

1. Verblijfskosten
Deze kosten omvatten alles wat verband houdt met de kamer waar je verblijft en de verzorging die verstrekt wordt tijdens jouw verblijf. Deze kosten zijn afhankelijk van de duur van de hospitalisatie en jouw kamerkeuze. Alle tarieven op deze pagina vermeld zijn geldig sinds 1 januari 2024. Deze tarieven vervangen alle vorige tarieven en zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen (bv. index).

 

De ligdagprijs
De ligdagprijs is de kost die per dag wordt aangerekend voor je verblijf en de verzorging in het ziekenhuis. Hieronder vallen bijvoorbeeld maaltijden, het bed en de zorg van de verpleegkundigen. Deze kost wordt enkel aangerekend bij een overnachting. De kosten zijn afhankelijk van de duur van je opname. De prijs is hetzelfde in ieder ziekenhuis en bedraagt 637,45 euro per opnamedag (478,19 euro voor de revalidatiedienst).

 

Het persoonlijk aandeel
Ongeacht jouw kamerkeuze betaal je voor jouw verblijf en verzorging per dag een forfaitair bedrag: dit is een wettelijk vastgelegd vast bedrag dat je per dag betaalt als persoonlijk aandeel (remgeld) in de verblijfs- en verplegingskosten. Het ziekenfonds betaalt de rest.

Een ziekenhuis mag je bij elke opname vier vaste bedragen aanrekenen, ook als je geen gebruik maakt van deze diensten. Het ziekenfonds betaalt de rest.

Je betaalt een vast bedrag of forfait voor:

 •  klinische biologie (onderzoeken in het laboratorium)
 •  medische beeldvorming (bijvoorbeeld. maken van foto’s en echo’s)
 •  wachtdienst en technische verstrekkingen
 •  geneesmiddelen

Het bedrag van het persoonlijk aandeel is afhankelijk van de wettelijke situatie van de patiënt. Indien je niet in regel bent met jouw ziekenfonds, moet je dit volledig zelf betalen.

 

 

    1ste dag

   vanaf dag 2

   vanaf dag 91

Rechthebbende met voorkeurstarief      6,90 euro      6,90 euro      6,90euro

Langdurig werklozen (alleenstaand of
gezinshoofd) en zijn persoon ten laste       

   34,17 euro      6,90 euro      6,90 euro
Kind of persoon ten laste    34,17 euro      6,90 euro      6,90 euro
Rechthebbende met persoon
ten laste en hun personen ten laste
   46,69 euro    19,41 euro      6,90 euro
Alle andere rechthebbenden    46,69 euro    19,42 euro    19,43 euro

 

Indien een nieuwe opname volgt binnen 90 dagen na een vorig ziekenhuisverblijf (in om het even welk ander ziekenhuis) vervalt het bijkomend persoonlijk aandeel van 33,04 euro.

 

2. Het kamersupplement
Naast het persoonlijk aandeel worden in AZ Rivierenland volgende kamersupplementen aangerekend. Deze vallen volledig ten laste van de patiënt.

 • meerpersoonskamer: geen supplement
 • eenpersoonskamer: 90 euro per dag
 • eenpersoonskamer materniteit: 110 euro per dag
 • luxekamer materniteit: 195 euro per dag
 • overnachting ouders bij opname kind N*: 50 euro per dag (incl. logement, ontbijt, middagmaal en avondmaal)
 • hotelfunctie vol pension: 50 euro per dag
  (incl. logement, ontbijt, middagmaal en avondmaal)

 

3. Farmaceutische kosten (medicatie, implantaten, medische hulpmiddelen,…)
Kosten aangerekend door de apotheek van het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor geneesmiddelen, implantaten en medische hulpmiddelen.

 

4. Medische en paramedische erelonen (artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten en psychologen)
Het juiste bedrag van het ereloon is afhankelijk van de behandeling die de opname met zich meebrengt. Erelonen worden niet altijd volledig terugbetaald door het ziekenfonds: het remgeld blijft ten laste van de patiënt. In sommige gevallen, wanneer er geen contact is tussen de patiënt en de zorgverstrekker, kan de arts voor jou onbekend zijn (bv. bij een bloed- of weefselonderzoek).

Artsen kunnen wettelijk, ongeacht of ze geconventioneerd zijn of niet, tot 200% ereloonsupplement aanrekenen op het RIZIV-tarief. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk: je wordt hierover vooraf op de hoogte gebracht door jouw behandelend arts. Lees hierover meer op de pagina kamerkeuze.

Volgende forfaits worden wettelijk bij een opname aangerekend ongeacht de kamerkeuze en het al dan niet plaatsvinden van de desbetreffende dienstverlening. Op de forfaits worden geen supplementen aangerekend.

 • forfait terugbetaalbare geneesmiddelen: 0,62 euro per dag
 • forfait medisch-technische prestaties per opname: 16,40 euro (valt weg bij rechthebbenden met voorkeurstarief)
 • forfait labo klinische biologie per opname: 7,44 euro (valt weg bij rechthebbenden met voorkeurstarief)
 • forfait medische beeldvorming per opname: 6,20 euro of 1,98 euro voor rechthebbenden met voorkeurstarief

 

5. Andere leveringen
Leveringen van bloed, bloedplasma, bloedderivaten, gipsverbanden en ander gipsmateriaal vallen onder deze rubriek. Sommige zijn volledig ten laste van de patiënt, andere kunnen gedeeltelijk worden terugbetaald afhankelijk van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.

 

6. Ziekenvervoer
Voor vervoerskosten die ten laste zijn van de patiënt krijg je meestal een factuur van de vervoersmaatschappij, al dan niet met tussenkomst van de mutualiteit.

 

7. Diverse kosten
Dit zijn verbruikskosten die niets te maken hebben met de medische of verpleegkundige zorg en waarvoor geen tussenkomst is voorzien door het ziekenfonds. Denk hierbij bijvoorbeeld aan shampoo, tandpasta,… Een overzichtslijst van deze kosten vind je in de opnameverklaring of het formulier overzicht prijzen producten en diensten.

 

8. Btw op esthetische ingrepen
Btw voor esthetische (plastische) verstrekkingen zoals een borstvergroting. 

 

Hospitalisatietarieven Bornem en Rumst Hospitalisatietarieven Bornem en Rumst
Opnameverklaring klassieke hospitalisatie Opnameverklaring klassieke hospitalisatie
Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring
Opnameverklaring dagziekenhuis Opnameverklaring dagziekenhuis
Overzicht prijzen, producten en diensten Overzicht prijzen, producten en diensten
Toelichting bij de opnameverklaring dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring dagziekenhuis
Welke factoren zorgen voor het kostenplaatje van je zorg in een ziekenhuis? Welke factoren zorgen voor het kostenplaatje van je zorg in een ziekenhuis?