Tarieven bij een ziekenhuisopname

 

1. Verblijfskosten
Deze kosten omvatten alles wat verband houdt met de kamer waar je verblijft en de verzorging die verstrekt wordt tijdens jouw verblijf. Deze kosten zijn afhankelijk van de duur van de hospitalisatie en jouw kamerkeuze. Alle tarieven op deze pagina vermeld zijn geldig vanaf 1 juli 2019. Deze tarieven vervangen alle vorige tarieven en zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen (bv. index).

 

De ligdagprijs
In AZ Rivierenland bedraagt de huidige verblijfskost 472,45 euro per opnamedag (355,04 voor de SP-dienst).

 

Het persoonlijk aandeel
Ongeacht jouw kamerkeuze betaal je voor jouw verblijf en verzorging per dag een forfaitair bedrag: dit is een wettelijk vastgelegd persoonlijk aandeel (remgeld) in de verblijfs- en verplegingskosten. Het ziekenfonds betaalt de rest.

Het bedrag van het persoonlijk aandeel is afhankelijk van de wettelijke situatie van de patiënt. Indien je niet in regel bent met jouw ziekenfonds, moet je dit volledig zelf betalen.

 

 

    1ste dag

   vanaf dag 2

   vanaf dag 91

Rechthebbende met voorkeurstarief
(weduwe, invalide, gepensioneerde,    
wezen,...)
     5,77 euro      5,77 euro      5,77 euro
Langdurig werklozen
en hun personen ten laste
   33,04 euro      5,77 euro      5,77 euro
Kinderen ten laste    33,04 euro      5,77 euro      5,77 euro
Rechthebbenden met personen
ten laste of alimentatieplicht
   43,52 euro    16,25 euro      5,77 euro
Alle andere rechthebbenden    43,52 euro    16,25 euro    16,25 euro

 

Indien een nieuwe opname volgt binnen 90 dagen na een vorig ziekenhuisverblijf (in om het even welk ander ziekenhuis) vervalt het bijkomend persoonlijk aandeel van 33,04 euro.

 

Het kamersupplement
Naast het persoonlijk aandeel worden in AZ Rivierenland volgende kamersupplementen aangerekend. Deze vallen volledig ten laste van de patiënt.

 • meerpersoonskamer: geen supplement
 • eenpersoonskamer: 40 euro per dag
 • eenpersoonskamer materniteit: 50 euro per dag
 • luxekamer materniteit: 110 euro per dag
 • overnachting ouders bij opname kind N*: 50 euro per dag (incl. logement, ontbijt, middagmaal en avondmaal)
 • hotelfunctie vol pension: 50 euro per dag
  (incl. logement, ontbijt, middagmaal en avondmaal)

 

2. Farmaceutische kosten (medicatie, implantaten, medische hulpmiddelen,…)
Deze zijn deels of volledig ten laste van de patiënt.

 

3. Medische en paramedische erelonen (artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten en psychologen)
Het juiste bedrag van het ereloon is afhankelijk van de behandeling die de opname met zich meebrengt. Erelonen worden niet altijd volledig terugbetaald door het ziekenfonds: het remgeld blijft ten laste van de patiënt. In sommige gevallen, wanneer er geen contact is tussen de patiënt en de zorgverstrekker, kan de arts voor jou onbekend zijn (bv. bij een bloed- of weefselonderzoek).

Artsen kunnen wettelijk, ongeacht of ze geconventioneerd zijn of niet, tot 200% ereloonsupplement aanrekenen op het RIZIV-tarief. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk: je wordt hierover vooraf op de hoogte gebracht door jouw behandelend arts.

Volgende forfaits worden wettelijk bij een opname aangerekend ongeacht de kamerkeuze en het al dan niet plaatsvinden van de desbetreffende dienstverlening. Op de forfaits worden geen supplementen aangerekend.

 • forfait terugbetaalbare geneesmiddelen: 0,62 euro per dag
 • forfait medisch-technische prestaties per opname: 16,40 euro (valt weg bij rechthebbenden met voorkeurstarief)
 • forfait labo klinische biologie per opname: 7,44 euro (valt weg bij rechthebbenden met voorkeurstarief)
 • forfait medische beeldvorming per opname: 6,20 euro of 1,98 euro voor rechthebbenden met voorkeurstarief

 

4. Andere leveringen
Leveringen van bloed, bloedplasma, bloedderivaten, gipsverbanden en ander gipsmateriaal vallen onder deze rubriek. Sommige zijn volledig ten laste van de patiënt, andere kunnen gedeeltelijk worden terugbetaald afhankelijk van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.

 

5. Diverse kosten
Dit zijn verbruikskosten die niets te maken hebben met de medische of verpleegkundige zorg en waarvoor geen tussenkomst is voorzien door het ziekenfonds (bv. shampoo, tandpasta,…). Standaard wordt 2 euro per dag kamercomfort aangerekend op een meerpersoonskamer voor TV en waterverbruik. Een overzicht van de prijzen van de diverse kosten vind je terug op de achterzijde van de opnameverklaring.

Opnameverklaring dagziekenhuis Opnameverklaring dagziekenhuis
Opnameverklaring klassieke hospitalisatie Opnameverklaring klassieke hospitalisatie
Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring
Toelichting bij de opnameverklaring dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring dagziekenhuis