Onze geschiedenis

campus Rumst: het vroegere AZ Heilige Familie

onze geschiedenis rumst

In 1846 komen 3 katholieke zusters uit Herentals op vraag van de commissie van openbare onderstand van Boom de zorg opnemen voor ouderen, wezen en zieken. Er is een grote nood in de Rupelstreek gezien de armoede die hier heerst. Ook de zusters zelf leven in grote armoede.

De congregatie breidde stelselmatig uit tot 43 zusters die overwegend uit de streek kwamen en deels uit Kasterlee. Ze openen bejaardentehuizen - nu woonzorgcentra genoemd - in Kontich en in Reet. De zorgnood blijft groeien en dit leidt in 1959 tot de opening door 10 zusters van het huidige ziekenhuis, toen "Kliniek Heilige Familie" genoemd. Dit was een zeer modern ziekenhuis voor die tijd, één van de weinige ziekenhuizen die in een boogvorm is gebouwd. Een architectonisch mooie vondst waarvoor men vanuit het buitenland kwam kijken; echter niet zo praktisch achteraf gezien omdat alle leidingen een kromming dienen te hebben en de lokalen mee de bocht dienen te maken.

Doel van de zusters was om kwaliteitsvolle zorg in een nette en mooie omgeving te kunnen bieden aan de mensen uit de Rupelstreek. Dit waren overwegend eenvoudige mensen, vaak ex-werknemers van de ter ziele gegane steenfabrieken. Dit was zeer zwaar en slecht betaald werk. Veel vrouwen hadden nierfalen ten gevolge het veelvuldig gebruik van poederkes van dr. Mann "tegen obstipatie, obesitas, (menstruatie)pijn... goed voor alles", maar uiteindelijk zeer nefrotoxisch en gelukkig nu verboden!

De zusters werkten de klok rond tegen kost en inwoon, alle opbrengsten van het ziekenhuis werden geherinvesteerd in meer en betere zorg voor de bevolking. Bij de start had men 127 bedden voorzien, doch dit bleek al spoedig te klein en het ziekenhuis groeide door tot 249 bedden in 1972. In 1987, kaderend in de opkomst van het dagziekenhuis en een zich hertekenend ziekenhuislandschap, wordt het aantal klassieke hospitalisatiebedden afgebouwd naar 207.

Momenteel zijn er nog 2 zusters actief in het ziekenhuis: zr. Lucia was tot voor kort voorzitster van de raad van bestuur, maar in 2013 heeft ze de fakkel doorgegeven aan de heer Julien Van Camp. Ze is wel nog lid van de raad van bestuur. Zr. Leona helpt nog steeds op de gastro-enterologie als daar handen te kort zijn en wordt daarvoor zeer gewaardeerd door verpleging, patiënten en artsen.

 

campus Bornem: de vroegere Sint-Jozefkliniek

geschiedenis Bornem
test test
Nog een brochure Nog een brochure