Het wifi-netwerk van het ziekenhuis

Bij je bezoek aan het ziekenhuis of bij een consultatie of opname in het ziekenhuis kan je gratis gebruik maken van het wifi-netwerk.
 

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van jouw gebruik van het wifi-netwerk?
Wanneer je tijdens je bezoek aan het ziekenhuis gebruik maakt van het wifi-netwerk, worden volgende gegevens van jou verzameld:

  • identificatienummer van je toestel
  • jouw surfgedrag

Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw identiteit.
 

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens vanuit haar gerechtvaardigd belang om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifi-netwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee je gebruik maakt van ons netwerk. 
 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend onze professionele raadgevers.
 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De verzamelde gegevens worden na een jaar verwijderd. We koppelen de verzamelde gegevens niet aan jouw identiteit. We kunnen dus geen rechten toepassen, tenzij je sluitend kan en wil aantonen welke van de verzamelde gegevens van jou afkomstig zijn.
 

Heb je vragen?
Neem dan contact op met de functionaris van de gegevensbescherming Koenraad De Vos via dpo@azr.be.