De factuur

 

Ongeveer 6 weken na jouw opname ontvang je van het ziekenhuis een factuur. Neem rustig deze informatie op deze pagina door, zodat je weet wat je kan verwachten.

De factuur vermeldt welk bedrag je zelf betaalt en welk bedrag jouw ziekenfonds op zich neemt. De factuur bevat 5 wettelijk vastgelegde rubrieken:

  1. verblijfskosten
  2. farmaceutische kosten
    (medicatie, implantaten, medische hulpmiddelen,…)
  3. medische en paramedische erelonen
  4. andere leveringen
  5. diverse kosten

Meer informatie over deze 5 rubrieken en de tarieven vind je terug op tarieven bij een ziekenhuisopname.

Indien nodig wordt gevraagd een voorschot te betalen.  Gebruik bij voorkeur hiervoor jouw betaalkaart. De rest van de afrekening wordt later via factuur opgestuurd.

 

Heb je een vraag over de inhoud van jouw factuur?
Je kan tijdens de kantooruren terecht bij de facturatiedienst telefonisch of via e-mail:

campus Rumst
 

03 880 91 55
facturatie.rumst@azr.be

campus Bornem      
 

03 890 16 14
facturatie.bornem@azr.be