De factuur

Ongeveer 8 weken na je opname ontvang je van het ziekenhuis een factuur. De factuur vermeldt welk bedrag je zelf betaalt en welk bedrag je ziekenfonds op zich neemt. De ziekenhuisfactuur moet volgens een vast stramien worden opgemaakt. Ze omvat zowel een globaal overzicht van de kosten (pagina 1) als een gedetailleerd overzicht (pagina 2). 

De factuur bevat 8 wettelijk vastgelegde rubrieken. Enkel de rubrieken die voor jou van toepassing zijn, worden vermeld. Mogelijk staan dus niet alle rubrieken op je factuur. 

 1. verblijfskosten
 2. forfaitaire kosten
 3. apotheek (medicatie, implantaten, medische hulpmiddelen,…)
 4. honoraria
 5. andere leveringen
 6. ziekenvervoer
 7. diverse kosten
 8. BTW op esthetische ingrepen

Meer informatie over deze 8 rubrieken en de tarieven vind je terug op tarieven bij een ziekenhuisopname.

Daarnaast vind je op de eerste pagina het te betalen bedrag en eventueel het voorschot dat je betaalde. Dit bedrag wordt afgetrokken van het totaalbedrag dat je moet betalen.

Op de tweede pagina vind je de gedetailleerde factuur, eveneens opgesplitst per rubriek. Ook hier staan enkel de rubrieken die voor jou van toepassing zijn. De kosten worden ingedeeld in drie kolommen:

 1. Ten laste van het ziekenfonds
  De bedragen die rechtstreeks aan het ziekenfonds worden aangerekend.
 2. Ten laste van de patiënt
  Het persoonlijk aandeel voor terugbetaalde en niet-terugbetaalbare prestaties en afleveringen.
 3. Supplementen
  De supplementen die worden aangerekend als je koos voor een eenpersoonskamer. Je kan ze vermijden door te kiezen voor een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer.  

Indien nodig wordt gevraagd een voorschot te betalen. Gebruik bij voorkeur hiervoor jouw betaalkaart. De rest van de afrekening wordt later via factuur opgestuurd.

 

Betaal je ziekenhuisfactuur tijdig
Wij verzoeken je beleefd de factuur te betalen binnen de 21 dagen vanaf de verzenddatum. Indien je de factuur niet tijdig betaalt, zullen er volgens de wettelijke bepalingen (Wet van 4 mei 2023) administratieve kosten worden aangerekend:

Hoofdsom Forfaitaire schadevergoeding
0 - 150 euro      20 euro
150 - 500 euro    30 euro + 10% op het deel boven 150 euro 
meer dan 500 euro    

  65 euro + 5% op het deel boven 500 euro
  (met een maximum van 2.000 euro)

Heb je een vraag over de inhoud van jouw factuur?
Je kan op werkdagen tussen 09:00u en 13:00u en tussen 14:00u en 15:00u terecht bij de facturatiedienst telefonisch of via e-mail:

campus Rumst
 

03 880 91 55
facturatie@azr.be

campus Bornem      
 

03 890 16 14
facturatie@azr.be

In geval van een gerechtelijke procedure zijn enkel de instellingen in het rechtsgebied waartoe het ziekenhuis behoort bevoegd.

De ziekenhuisfactuur De ziekenhuisfactuur