Netwerk helix

 

5 Antwerpse ziekenhuizen werken nauw samen
AZ Rivierenland is lid van het netwerk helix, waaraan ook de UZA, Monica, AZ Klina en AZ Voorkempen verbonden zijn.

Het doel van dit groeiend zorgnetwerk is om hooggespecialiseerde zorg en nieuwe behandelingen verder toegankelijk te maken voor de brede Antwerpse regio. De 5 ziekenhuizen vullen elkaar aan qua zorgprofiel en geografische spreiding.

netwerk helix

De missie van helix

 • aanbieden van hoogkwalitatieve, waardegedreven zorg
 • aanbieden van geïntegreerde zorgtrajecten aan alle patiënten over alle campussen heen, gestructureerd in een basis-specialistisch aanbod, referentiecentra en een academisch centrum
   

Vraag naar hoogkwalitatieve en interdisciplinaire zorg beter opvangen
Een toekomstgericht gezondheidsbeleid vraagt meer samenwerking tussen de disciplines en een zorgaanbod dat afgestemd is op de vraag van de patiënt. De ziekenhuizen binnen het netwerk helix werken aan een innoverend netwerkmodel dat specialistische tweedelijnszorg en complexe derdelijnszorg samenbrengt, zodat we referentiecentra kunnen uitbouwen over de verscheidene campussen heen. Antwerpse patiënten vinden binnen het netwerk dus alle zorg in de nabijheid van hun eigen woonplaats.

De focus ligt primair op:

 • beroertezorg
 • spoedgevallen en traumacentrum
 • cardiologisch netwerk
 • geriatrisch netwerk
 • oncologie en chirurgie van zeldzame tumoren
 • een geïntegreerd zorgtraject voor moeder en kind
 • host-project (hospital outbreak support team)
   helix 2

   

Helix stelt eerste gemeenschappelijke team voor: HOST
Een eerste overkoepelend initiatief waar de partnerziekenhuizen samen vorm aan geven is HOST: het hospital outbreak support team. Met dit initiatief wil de federale overheid ziekenhuizen aanzetten tot kennisdeling en -opbouw rond infectiepreventie en antibioticabeleid. Daarvoor werden per ziekenhuisnetwerk middelen vrijgemaakt om een expertenteam samen te stellen dat dit project de komende jaren zal uitwerken. Voor Helix bestaat het HOST-team uit:

 • Hilde Jansens:
  arts-ziekenhuishygiënist in het UZA en deeltijds voor HOST-Helix projectverantwoordelijke voor HOST
 • Elisabeth Mees:
  coördinator van het HOST-team. Elisabeth werkte voorheen als apotheker en biomedicus in UZ Leuven en als apotheker bij GZA. Sinds begin 2023 is zij voltijds tewerkgesteld door Helix voor het HOST-project.
 • Edwig Teck:
  versterkt het HOST-team als verpleegkundig expert en is sinds begin 2023 gedetacheerd vanuit AZ Rivierenland. Voorheen werkte hij daar als hoofdverpleegkundige spoedgevallen campus Rumst.
 • Dorien Theuns:
  draagt bij tot het team vanuit haar expertise als ziekenhuisapotheker en deeltijds voor HOST-Helix als specialist in de klinische farmacie.
 • Brigitte Claes:
  vervolledigt het team vanuit haar rol als UZA-coördinator van de transmurale zorg.