Conventiestatus

 

Wat is een geconventioneerd arts?
Artsen maken om de twee jaar tariefafspraken met de ziekteverzekering. Dat zijn afspraken over de bedragen die de ziekteverzekering terugbetaalt en het ereloon dat de arts ontvangt. Elke arts kiest of hij zich al dan niet aan deze prijsafspraken houdt. Als hij dat doet dan treedt hij toe tot deze conventie. Geconventioneerd zijn betekent dus dat de arts zich houdt aan de vastgelegde prijsafspraken.

Een arts kan zich op 3 manieren conventioneren:

  • volledig geconventioneerd: de arts houdt zich aan de afgesproken prijzen en rekent geen extra kosten (zoals ereloonsupplementen) aan.
  • gedeeltelijk geconventioneerd: de arts is slechts op bepaalde momenten geconventioneerd.
  • niet geconventioneerd: de arts moet geen rekening houden met de prijsafspraken.

Als je kiest voor een geconventioneerde arts, krijg je evenveel terugbetaald van de ziekteverzekering als bij een niet-geconventioneerde arts. Maar een niet-geconventioneerde arts mag extra kosten aanrekenen en je zal dus meer uit eigen zak moeten betalen. Het bedrag dat je als patiënt op het einde van de rit zelf moet betalen, wordt het remgeld of persoonlijk aandeel genoemd.

In ons ziekenhuis werken geconventioneerde, gedeeltelijk geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen. Bij elke arts in ons ziekenhuis vermelden we op onze website in zijn/haar personalia of deze al dan niet geconventioneerd is. Je kan deze informatie ook terugvinden op de website van het RIZIV.

 

Aanrekening ereloonsupplementen
Voor een raadpleging of onderzoek in de polikliniek heeft de ziekenhuisarts de mogelijkheid om beperkt ereloonsupplementen aan te rekenen of om het bedrag af te ronden, afhankelijk van zijn conventiestatus.

Bij een opname mogen de arts en het ziekenhuis enkel supplementen aanrekenen als je kiest voor een eenpersoons- of luxekamer. Er wordt ook een supplement door het ziekenhuis aangerekend voor de kamer. Alle artsen mogen voor hun prestaties een ereloonsupplement vragen van maximaal 200%. Het supplement wordt berekend op het totale bedrag van de prestaties, dus ook op het gedeelte dat door het ziekenfonds wordt betaald. Het ereloonsupplement kan dus al snel oplopen tot enkele honderden euro's.  Die supplementen worden niet vergoed door jouw ziekenfonds.

Een aanzienlijk deel van de inkomsten via supplementen wordt aangewend voor de instandhouding van de goede werking van het ziekenhuis.

 

Informeer je goed bij jouw hospitalisatieverzekering
Vraag daarom zeker na bij jouw hospitalisatieverzekering of kamer- en ereloonsupplementen gedekt zijn door jouw polis en in welke mate. Als je de factuur mogelijk zelf moet betalen, vraag je vooraf aan de behandelend arts of aan de dienst facturatie van het ziekenhuis best een raming van de kostprijs. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Lees hierover meer op de pagina kamerkeuze.

 

Welke factoren zorgen voor het kostenplaatje van je zorg in een ziekenhuis? Welke factoren zorgen voor het kostenplaatje van je zorg in een ziekenhuis?