Conventiestatus

 

Wat is een geconventioneerd arts?
De artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten - meestal voor een periode van 2 jaar - een akkoord over de tarieven van de erelonen die artsen mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt zich ertoe dat akkoord te respecteren. Hij is dus niet vrij om eigen tarieven toe te passen.

Het bedrag dat je ziekenfonds terugbetaalt voor medische zorgen blijft hetzelfde, ongeacht jouw arts geconventioneerd is of niet. Dit betekent dat je het extra ereloon dat een niet-geconventioneerd arts aanrekent zelf moet betalen.

In ons ziekenhuis werken geconventioneerde, gedeeltelijk geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen. Bij elke arts of paramedicus in ons ziekenhuis vermelden we op onze website in zijn/haar personalia of deze al dan niet geconventioneerd is. Je kan deze informatie ook terugvinden op de website van het RIZIV.

 

Aanrekening ereloonsupplementen
Voor een raadpleging of onderzoek in de polikliniek heeft de ziekenhuisarts de mogelijkheid om beperkt ereloonsupplementen aan te rekenen of om het bedrag af te ronden, afhankelijk van zijn conventiestatus.

Bij een opname mogen de arts en het ziekenhuis enkel supplementen aanrekenen als je kiest voor een eenpersoons- of luxekamer. Er wordt ook een supplement door het ziekenhuis aangerekend voor de kamer. Alle artsen mogen voor hun prestaties een ereloonsupplement vragen van maximaal 200%. Het supplement wordt berekend op het totale bedrag van de prestaties, dus ook op het gedeelte dat door het ziekenfonds wordt betaald. Het ereloonsupplement kan dus al snel oplopen tot enkele honderden euro's.  Die supplementen worden niet vergoed door jouw ziekenfonds.

Een aanzienlijk deel van de inkomsten via supplementen wordt aangewend voor de instandhouding van de goede werking van het ziekenhuis.

 

Informeer je goed bij jouw hospitalisatieverzekering
Vraag daarom zeker na bij jouw hospitalisatieverzekering of kamer- en ereloonsupplementen gedekt zijn door jouw polis en in welke mate. Als je de factuur mogelijk zelf moet betalen, vraag je vooraf aan de behandelend arts of aan de dienst facturatie van het ziekenhuis best een raming van de kostprijs. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Lees hierover meer op de pagina kamerkeuze.