Klokkenluidersregeling

In het najaar van 2022 werd door de overheid een wet goedgekeurd om klokkenluiders te beschermen.
De wet heeft als doel melders te beschermen die volgende inbreuken melden:

 • overheidsopdrachten
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering
 • productveiligheid en productconformiteit
 • veiligheid van het vervoer
 • bescherming van het milieu
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
 • volksgezondheid
 • consumentenbescherming
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
 • bestrijding van belastingfraude
 • sociale fraudebestrijding

 

Indien je een melding wil maken, kan dat via de app Klokkenluidersregeling of door contact op te nemen met de meldingsbeheerder. Wij vragen bij voorkeur om via de interne kanalen te melden, zodat we zo snel mogelijk een onderzoek kunnen voeren en gepaste maatregelen kunnen nemen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ook extern een melding te maken via de federale coördinator of bevoegde autoriteiten.