Erkenningen

 

De Vlaamse Overheid is bevoegd voor het toekennen van erkenningen aan de Vlaamse ziekenhuizen. Via deze erkenning wordt bepaald welke activiteiten een ziekenhuis mag uitvoeren en voor hoeveel patiënten.

De Vlaamse Overheid erkent ziekenhuisbedden, functies, medisch-technische diensten en zorgprogramma's. Daarnaast kunnen ook door de federale overheid of het RIZIV specifieke erkenningen worden toegekend voor projecten of de terugbetaalbaarheid van specifieke ingrepen of behandelingen.

 

Ziekenhuisbedden
AZ Rivierenland heeft sinds 1 september 2022 een erkenning voor 429 bedden, verdeeld als volgt per campus en per dienst:

campus Bornem:

 • 51 bedden heelkunde, waarvan 3 bedden intensieve zorgen
 • 55 bedden geneeskunde, waarvan 3 bedden intensieve zorgen
 • 48 bedden geriatrie
 • 12 bedden orthogeriatrie
 • 26 bedden materniteit
 • 20 bedden SP locomotorisch (behandeling en revalidatie)     
 • 30 bedden neuropsychiatrie

campus Rumst:

 • 70 bedden heelkunde, waarvan 4 bedden intensieve zorgen
 • 57 bedden geneeskunde, waarvan 4 bedden intensieve zorgen
 • 48 bedden geriatrie
 • 12 bedden orthogeriatrie

campus Willebroek:

 • ambulante ziekenhuiscampus

 

Functies
AZ Rivierenland is erkend voor volgende ziekenhuisfuncties:

 • ziekenhuisapotheek
 • labo voor klinische biologie
 • palliatieve zorg
 • gespecialiseerde spoedgevallenzorg
 • chirurgisch dagziekenhuis
 • niet-chirurgisch dagziekenhuis
 • intensieve zorgen
 • niet-invasieve neonatologie N*
 • bloedbank

 

Medisch-technische diensten
AZ Rivierenland is erkend voor uitbating van volgende medisch-technische diensten:

 • CT-scan (campus Bornem, Rumst en Willebroek)
 • MRI (campus Rumst)

 

Zorgprogramma’s
AZ Rivierenland is erkend voor volgende zorgprogramma’s:

 • cardiale pathologie A
 • cardiale pathologie P (pacemakertherapie)
 • oncologie
 • geriatrie
 • satelliet borstkliniek

De volledige lijst kan je ook terugvinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

Specifieke erkenningen
Daarnaast kunnen ook door de federale overheid of het RIZIV specifieke erkenningen worden toegekend voor projecten of de terugbetaalbaarheid van specifieke ingrepen of behandelingen. AZ Rivierenland bezit volgende erkenningen:

 • revalidatieovereenkomst continue insuline-infusietherapie thuis bij middel van een draagbare insulinepomp
 • revalidatie overeenkomst inzake zelfregulatie van diabetes-mellitus patiënten
 • revalidatie overeenkomst inzake curatieve derdelijns diabetische voetkliniek
 • overeenkomst betreffende langdurige zuurstoftherapie thuis voor ernstige chronische ademhalingsinsufficiëntie
 • erkenning als dienst medische beeldvorming waarin een magnetische resonantie tomograaf is opgesteld
 • algologische functie (pijnkliniek)

 

Netwerk helix
Naast ziekenhuisspecifieke erkenningen maakt AZ Rivierenland ook deel uit van ziekenhuisnetwerk helix, waarvoor we door de overheid ook erkend zijn.

Een eerste overkoepelend initiatief waar de partnerziekenhuizen samen vorm aan geven, is HOST (hospital outbreak support team).