Kamerkeuze

 

De kamerkeuze beïnvloedt de kostprijs van jouw hospitalisatie
Het type kamer waarvoor je kiest voor jouw verblijf in het ziekenhuis heeft een belangrijke invloed op de totale kostprijs van jouw opname. Deze kamerkeuze wordt gemaakt aan het onthaal en vastgelegd in de opnameverklaring.

 Je hebt de keuze uit:

  • een meerpersoonskamer
  • een eenpersoonskamer
  • een luxekamer (op de materniteit in campus Bornem)

Het kamersupplement per soort kamer vind je terug op de pagina tarieven bij een ziekenhuisopname.

 

Honorariumsupplementen
De honoraria of erelonen zijn de bedragen die zorgverleners of verzorgingsinstellingen mogen aanrekenen om je een behandeling, verzorging of consultatie te geven. Hiervan betaalt de ziekteverzekering meestal een stuk. Meestal schiet je als patiënt het stuk van de ziekteverzekering eerst voor en betaalt de ziekteverzekering dit nadien terug.

Wanneer je bewust kiest voor een eenpersoonskamer of luxekamer mag de arts die je behandelt bovenop het honorarium of ereloon een ereloonsupplement of meerprijs aanrekenen: dit wordt ook wel het kamersupplement genoemd. Hoeveel dat supplement bedraagt wordt uitgedrukt in procenten. Het ereloonsupplement betaal je bovenop het gewone basistarief van het ereloon. Bij hospitalisatie in een eenpersoonskamer of luxekamer mag de specialist honorariumsupplementen aanrekenen tot maximaal 200%. Let op: supplementen worden meestal door de hospitalisatieverzekeringen terugbetaald. Om zeker te weten of jouw verzekeringsfonds deze supplementen dekt, dien je best jouw polis te controleren of dit na te vragen bij jouw verzekeraar. Heb je hierover concrete vragen, contacteer dan onze dienst facturatie of je behandelend arts.

Een concreet voorbeeld: als een ingreep of behandeling 200 euro kost - wat grotendeels ten laste van de mutualiteit valt - en je verblijft op dit type kamer, moet je 400 euro supplement betalen. Als jouw hospitalisatieverzekering een opname op een eenpersoonskamer toelaat, wordt dit supplement volledig door jouw verzekering betaald. Deze toelating vind je duidelijk terug in jouw verzekeringspolis, onder de vermelding "kamerkeuze". Sommige verzekeraars staan enkel supplementen toe tot 100%: het is belangrijk je goed te informeren voorafgaand aan de ingreep. Deze beperking op supplementen kan je ook bespreken met jouw behandelend arts.

 

De dienst onthaal zal zo veel mogelijk rekening houden met jouw kamerkeuze
Wij hopen echter op jouw begrip indien je een ander type kamer toegewezen krijgt omwille van een drukke bezetting op de verpleegafdeling.

 

Wij willen sterk benadrukken dat in alle kamers - de meerpersoons-, eenpersoons- en luxekamers - zowel de geneeskundige en verpleegkundige zorgen als andere dienstverlening (maaltijden, schoonmaak,...) absoluut dezelfde zijn.

 

Win voorafgaand aan jouw ziekenhuisopname bij je behandelend arts informatie in over de te verwachten kosten. Dit voorkomt minder leuke verrassingen wanneer je uiteindelijk jouw factuur in de bus krijgt.

 

Welke factoren zorgen voor het kostenplaatje van je zorg in een ziekenhuis? Welke factoren zorgen voor het kostenplaatje van je zorg in een ziekenhuis?