Wat kost mijn opname?

 

Elke opname in het ziekenhuis brengt kosten met zich mee. Je kan als patiënt wél een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke kostenplaatje. Win voorafgaand aan jouw ziekenhuisopname ook bij je behandelend arts, jouw ziekenfonds en eventueel jouw hospitalisatieverzekering informatie in over de te verwachten kosten. Dit voorkomt minder leuke verrassingen wanneer je uiteindelijk jouw factuur in de bus krijgt.

 

Bekijk hier onze informatievideo over de kostprijs van een opname.

kostenplaatje ziekenhuis

 

De kostprijs van jouw opname wordt bepaald door een aantal parameters:

  • de manier waarop je verzekerd bent
  • het type kamer waarvoor je kiest
  • de duur van de opname
  • de kosten voor apotheek
  • de honoraria die de artsen en paramedici aanrekenen
  • de kosten van eventuele bijkomende diensten en producten

Via het formulier "opnameverklaring toelichtingsdocument", dat je krijgt bij inschrijving aan het onthaal, informeren we jou grondig over deze parameters, zodat je een weloverwogen keuze kan maken. Je vindt een voorbeeld van deze formulieren op de pagina tarieven bij een ziekenhuisopname.

In het kader van de wet van de Rechten van de Patiënt is elke beroepsbeoefenaar verplicht de patiënt duidelijk te informeren over de behandeling. Deze informatie heeft ook betrekking op de financiële gevolgen van de behandeling. Heb je toch nog bijkomende vragen over de kosten verbonden aan jouw medische behandeling of dagziekenhuisverblijf? Neem dan in eerste instantie contact op met de dienst facturatie of met jouw behandelend arts.

 

Voorschot?
De wettelijke regeling en bedragen voor voorschotten voor de ligdagen staan in de opnameverklaring die de patiënt ondertekent bij een opname. Er wordt enkel een voorschot gevraagd als je niet verzekerd bent bij de mutualiteit, als de mutualiteit niet tussenkomt, als je de status van slechte betaler hebt of als je - als buitenlandse patiënt geen S2-kaart of Europese verzekeringskaart kan voorleggen. Deze voorschotten worden geïnd door het ziekenhuis.

  • Indien je niet verzekerd bent bij de mutualiteit wordt in geval van een geplande en niet-spoedeisende opname een raming van het totale factuurbedrag gemaakt en wordt dit als voorschot gevraagd. Dit moet vóór de opname aan het ziekenhuis betaald worden - bij voorkeur met bancontact, uitzonderlijk contant.
  • Indien je een status van slechte betaler hebt en wel verzekerd bent bij de mutualiteit of via een hospitalisatieverzekering wordt bij een opname het wettelijk voorschot dat op de opnameverklaring staat gevraagd. 
  • Heb je geen hospitalisatieverzekering en verblijf je langer dan 31 dagen in het ziekenhuis, dan wordt er tussentijds een vrijblijvend voorschot gevraagd door het ziekenhuis - dit wordt bij voorkeur met bancontact, uitzonderlijk contant betaald.

 

Welke factoren zorgen voor het kostenplaatje van je zorg in een ziekenhuis? Welke factoren zorgen voor het kostenplaatje van je zorg in een ziekenhuis?