Wat kost mijn opname?

 

Elke opname in het ziekenhuis brengt kosten met zich mee. Je kan als patiënt wél een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke kostenplaatje. Win voorafgaand aan jouw ziekenhuisopname ook bij je behandelend arts, jouw ziekenfonds en eventueel jouw hospitalisatieverzekering informatie in over de te verwachten kosten. Dit voorkomt minder leuke verrassingen wanneer je uiteindelijk jouw factuur in de bus krijgt.

De kostprijs van jouw opname wordt bepaald door een aantal parameters:

  • de manier waarop je verzekerd bent
  • het type kamer waarvoor je kiest
  • de duur van de opname
  • de kosten voor apotheek
  • de honoraria die de artsen en paramedici aanrekenen
  • de kosten van eventuele bijkomende diensten en producten

Via het formulier "opnameverklaring toelichtingsdocument", dat je krijgt bij inschrijving aan het onthaal, informeren we jou grondig over deze parameters, zodat je een weloverwogen keuze kan maken. Je vindt een voorbeeld van deze formulieren op de pagina tarieven bij een ziekenhuisopname.

In het kader van de wet van de Rechten van de Patiënt is elke beroepsbeoefenaar verplicht de patiënt duidelijk te informeren over de behandeling. Deze informatie heeft ook betrekking op de financiële gevolgen van de behandeling. Heb je toch nog bijkomende vragen over de kosten verbonden aan jouw medische behandeling of dagziekenhuisverblijf? Neem dan in eerste instantie contact op met de dienst facturatie of met jouw behandelend arts.