Ik wens mijn patiëntendossier op te vragen

Aandacht:
Je kan enkel ZELF als patiënt een aanvraag doen tot afschrift van jouw eigen dossier.
Je kan GEEN dossier opvragen van iemand anders, tenzij jouw minderjarig kind of mits schriftelijke toelating van de patiënt zelf. Je kan een schriftelijke machtiging hier opmaken.


Elke patiënt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden dossier met de mogelijkheid tot inzage en afschrift. Ben je in het ziekenhuis opgenomen en je wenst je dossier in te kijken, vraag dit dan rechtstreeks aan de arts. Eens uit het ziekenhuis ontslagen, moet je een aanvraag tot inzage of afschrift van je dossier richten aan het medisch archief.

Er wordt geen afschrift van jouw dossier gegeven indien de beroepsbeoefenaar aanwijzingen heeft dat de patiënt onder druk staat om de betrokken informatie aan derden mee te delen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de werkgever of een verzekeringsmaatschappij.

 

Ik vraag de inzage of afschrift van mijn patiëntendossier zélf aan
De patiënt dient een schriftelijke aanvraag tot inzage of afschrift van zijn medisch dossier te richten aan het medisch archief. Gebruik voor dit verzoek het document onderaan deze pagina. Dit document bezorg je vervolgens aan het onthaal of per mail via medischarchief@azr.be. Vanaf de ontvangst van jouw verzoek heeft de beroepsbeoefenaar 15 dagen de tijd om het dossier af te leveren.

 

Wat na overlijden van de patiënt?
Na overlijden van de patiënt kunnen de partner en verwanten tot en met de tweede graad - de ouders, kinderen, broers en zussen, kleinkinderen en grootouders - het patiëntendossier onrechtstreeks inzien. Dit gebeurt dan via een door hen aangeduide beroepsbeoefenaar, zoals bijvoorbeeld de huisarts. Daarnaast moet hiervoor aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  1. De patiënt zelf mag zich bij leven niet verzet hebben tegen een dergelijke inzage.
  2. Het verzoek tot inzage moet gemotiveerd zijn en de redenen moeten voldoende ernstig zijn om een uitzondering toe te staan op het recht op privacy van de overledene. Mogelijke redenen zijn het vermoeden van medische fout, het opsporen van familiale antecedenten,…
  3. Het inzagerecht is beperkt tot die gegevens die verband houden met de door de familieleden opgegeven redenen.

Neem contact op met de medisch archief indien je hierover vragen hebt via medischarchief@azr.be.

Ouders van overleden minderjarige kinderen hebben wel recht op een afschrift. Ook zij kunnen hiervoor terecht op het medisch archief.

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt
ombudsdienst aanvraag inzage of afschrift medische informatie ombudsdienst aanvraag inzage of afschrift medische informatie
Ombudsdienst machtiging van de patiënt aan een derde persoon Ombudsdienst machtiging van de patiënt aan een derde persoon