Versturen van medische informatie extern

 

Hoe kan dit veilig en GDPR-proof?

Onze specialisten plegen regelmatig overleg met huisartsen met betrekking tot een patiënt. Maar ook met andere zorgverleners (tandartsen, sociale dienst, thuisverpleging,…) wordt vaak medische informatie uitgewisseld. Wij merken dat dit vaak gebeurt via Whatsapp om snel een mening te vragen van een specialist. Men neemt bijvoorbeeld foto’s van een EKG en stuurt dit door naar een cardioloog. Deze geeft dan zijn antwoord.

 

 Wat is nu het probleem met deze werkwijze?

  1. Door het gebruik van instant messaging-toepassingen zoals whatsapp, messenger, viber, snapchat,… wordt vertrouwelijke medische informatie buiten het ziekenhuis opgeslagen.
  2. Informatie wordt gefragmenteerd opgeslagen en komt niet terecht in het EPD (intercollegiaal consult).
  3. Informatie blijft beschikbaar bij artsen die niet meer verbonden zijn aan het ziekenhuis of waarmee de patiënt geen therapeutische relatie meer heeft.
  4. Sommige toepassingen encrypteren de gegevens, maar hebben zelf de encryptiesleutel.
  5. Er is geen controle vanuit de organisatie op het beheer van de gegevens (Shadow IT). 
     

Daarom wordt het gebruik van publieke instant messaging platformen voor patiëntgerelateerde informatie niet toegelaten. Denk hierbij aan Whatsapp, Facebook Messenger, Windows Live Messenger (voordien MSN), Viber, Snapchat, Telegram, Line, Google Hangouts, Voxer, HeyTell, Talkatone, Silent Phone, Skype, Discord,… 
 

SIILO: dé oplossing voor het doorsturen van medische informatie naar zorgverleners

Momenteel is er slechts 1 app op de markt die wél veilig kan gebruikt worden onder de professionals in de gezondheidszorg en dat is Siilo (www.siilo.com). Ook niet-artsen (verpleegkundigen, psychologen, apothekers, diëtisten,…) kunnen Siilo gebruiken.

Voordelen van Siilo zijn de end-to-end encryptie, een controle van de identiteit (zorgverlener), gescheiden locatie voor de informatie en alle data worden automatisch gewist na 30 dagen.

Siilo is uitsluitend bedoeld voor het delen van kennis. Het delen van andere informatie moet volgens Siilo met de toestemming van de patiënt. Omdat Siilo niet is gekoppeld aan de beveiligingssystemen van eHealth, wordt geen rekening gehouden met factoren zoals therapeutische relaties en uitsluitingen. Daarom kan Siilo enkel worden gebruikt voor het geven van anonieme adviezen; als zorgverlener deel je dus geen patiëntgegevens in de app.

 

Heb je vragen?

Neem dan contact op met de functionaris van de gegevensbescherming Koenraad De Vos via dpo@azr.be.