Waar meld ik me aan?

 

Bij een geplande opname meld je je eerst aan met jouw elektronische identiteitskaart bij de kiosk in de inkomhal op de datum en het uur zoals afgesproken met jouw behandelend arts. Het RIZIV bepaalt dat elke patiënt wettelijk verplicht is om zijn elektronische identiteitskaart (e-ID) in te lezen bij elk contact in het ziekenhuis. Zonder geldige lezing van het e-ID moet de patiënt zelf alle kosten op de ziekenhuisfactuur betalen, zonder tussenkomst van het ziekenfonds.

Je neemt een nummer via het ticketing systeem en wacht jouw beurt af in de zeteltjes. Een medewerker van de opnamedienst zal je afroepen wanneer je aan de beurt bent.

Voor administratieve en medische doeleinden is het belangrijk dat we jouw gegevens volledig en juist registreren. We controleren daarom jouw gegevens aan de hand van jouw (kids-)ID, ISI+-kaart of vreemdelingenkaart. Die kaart bevat de officiële naam en adresgegevens. We vragen jou ook naar jouw telefoonnummer en de naam van jouw huisarts.

 

De kamerkeuze
De onthaalmedewerker schrijft jou administratief in en overloopt met jou de kamerkeuze. Je hebt de keuze uit:

  • een gemeenschappelijke kamer (enkel op campus Rumst)
  • een tweepersoonskamer
  • een eenpersoonskamer
  • een luxekamer (op de materniteit van campus Bornem)

Jouw keuze wordt vastgelegd via het formulier "opnameverklaring". Meer informatie hierover vind je bij de informatiepagina tarieven bij een ziekenhuisopname.

 

Het identificatiebandje
Bij de inschrijving wordt een identificatiearmbandje aan de pols aangebracht. Hierdoor kunnen we jou veiliger begeleiden gedurende jouw volledige verblijf in het ziekenhuis. Kijk na of alle informatie (naam, geboortedatum) op het bandje correct is.

Draag dit identificatiearmbandje steeds en verwijder dit nooit op eigen initiatief! Vraag zelf naar een identificatiearmbandje indien je geen hebt gekregen of wanneer dit werd verwijderd voor een behandeling of onderzoek.

Zorgverleners, zowel van de afdeling waar je verblijft als van andere afdelingen (bijvoorbeeld op het operatiekwartier, medische beeldvorming,…) zullen je regelmatig vragen naar jouw naam en geboortedatum voordat ze jou de nodige zorgen toedienen. Dit lijkt misschien soms wat vervelend, maar zorgt ervoor dat vergissingen worden vermeden.

 

Naar de afdeling
Zodra je bent ingeschreven krijg je een strookje met daarop het routenummer dat vanaf de inkom kan worden gevolgd. Als je de weg niet meer vindt, kan je best naar de liften gaan, waar de routenummers per verdieping staan. Zodra je op de juiste verdieping bent, moet je enkel het juiste routenummer volgen om op jouw bestemming te geraken. Vraag eventueel hulp aan één van onze vrijwilligers aan de opnamebalie: zij begeleiden jou graag naar de juiste afdeling.