Bestuur en management

 

De dagelijkse leiding is in handen van het managementteam. Zij streven naar een goede werking van de vzw binnen de strategische lijnen uitgezet door het bestuursorgaan.

Overkoepelend wordt AZ Rivierenland beheerd door het bestuursorgaan. Via maandelijks overleg volgen zij de grote lijnen van de werking op en bespreken zij nieuwe kansen en nieuwe ontwikkelingen,… Zij stippelen mee de richting uit waartoe ons ziekenhuis zich voortdurend tracht te verbeteren en te evolueren. Dit betreft de inhoudelijke werking, maar ook de organisatie, de infrastructuur, het personeelsbeleid, …

De medische raad is een verkozen orgaan in het ziekenhuis waardoor de ziekenhuisartsen worden betrokken bij de besluitvorming in het ziekenhuis. De leden van de medische raad worden gekozen uit en verkozen door de ziekenhuisartsen. De voornaamste opdracht van de medische raad bestaat in het vertegenwoordigen van de ziekenhuisartsen telkens wanneer het gaat om de besluitvorming m.b.t. de medische activiteit in het ziekenhuis. Hiertoe heeft de wetgever diverse opdrachten en bevoegdheden toebedeeld aan de medische raad.

 

Jaarverslag 2022 Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021 Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2019