Tarieven niet-dringend ziekenvervoer

 

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) heeft per ziekenfonds een overzicht gemaakt van het niet-dringend ziekenvervoer dat wordt terugbetaald, onder welke voorwaarden en voor welk bedrag. Op die manier kan jij als patiënt op voorhand een inschatting maken van hoeveel ziekenvervoer jou gaat kosten.

Hiervoor heeft het VPP zich gebaseerd op de informatie van de websites van de ziekenfondsen. Het overzicht werd nagelezen door de ziekenfondsen en waar nodig verbeterd en aangevuld.