Tarieven niet-dringend ziekenvervoer

Heb je niet-dringend vervoer nodig, neem dan contact op met je ziekenfonds. Zij maken prijsafspraken met ziekenvervoerders waardoor het vervoer gedeeltelijk door het ziekenfonds terugbetaald wordt.

Sommige ziekenfondsen werken samen met vrijwilligersorganisaties. Heb je geen medische begeleiding nodig? Dan kan je ook op hen beroep doen. Zo heb je bijvoorbeeld diensten zoals de minder mobiele centrales.  

Vraag steeds op voorhand een schatting van de kostprijs van je vervoer!

 

Terugbetaling niet-dringend ziekenvervoer
Het niet-dringend ziekenvervoer wordt slechts in een aantal gevallen terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering. Het gaat dan om specifiek ziekenvervoer in de volgende gevallen:

  • het vervoer van een kind van de materniteit naar (en eventueel terug) de dienst neonatologie

  • kankerpatiënten die ambulant behandeld worden

  • reiskosten van ouders van kinderen met kanker die gehospitaliseerd zijn

  • dialysepatiënten die ambulant dialyse ontvangen in een nierdialysecentrum

  • ambulante multidisciplinaire revalidatie in een gespecialiseerd centrum wanneer de patiënt enkel in een rolwagen vervoerd kan worden

  • patiënten die verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis of een ziekenhuis met enkel een dienst voor revalidatie of geriatrie, krijgen een terugbetaling voor hun vervoer tijdens een kankerbehandeling of nierdialyse

  • patiënten die fysiek en/of psychisch afhankelijk zijn en die in een centrum voor dagverzorging verblijven, krijgen een vergoeding voor verplaatsingskosten. Die afhankelijkheid wordt bepaald door een aantal criteria.

 

In alle andere gevallen is het mogelijk dat jouw ziekenfonds vanuit zijn aanvullende verzekering het niet-dringend ziekenvervoer terugbetaalt. Ziekenfondsen kunnen via hun aanvullende verzekering zelf bepalen hoeveel ze van de factuur terugbetalen omdat er voor het niet-dringend ziekenvervoer geen tarieven wettelijk bepaald zijn, behalve de 7 gevallen die zonet vermeld zijn. De terugbetaling tussen ziekenfondsen verschilt, net zoals er ook verschillen zijn tussen de regio’s van hetzelfde ziekenfonds. Dit maakt het heel onoverzichtelijk.

 

Als je zelf vervoer moet regelen, neem je best contact op met je ziekenfonds. Ze kunnen je helpen om het juiste soort vervoer te kiezen. Ze maken afspraken met ziekenvervoerders (ambulance- of taxidiensten). Ze werken samen met vervoerscentrales (Mutas of i-mens) en soms ook met vrijwillige chauffeurs of vrijwilligersorganisaties zoals Minder Mobiele Centrales of Diensten Aangepast Vervoer. Zij kunnen je ook vertellen in welke gevallen en onder welke voorwaarden terugbetaling mogelijk is.

 

(bron: Vind je weg in het ziekenvervoer | Vlaams Patienten Platform)