Contacteer een patiënt


Wil je een patiënt telefonisch bereiken?
Je kan steeds gemakkelijk van buiten het ziekenhuis een patiënt per telefoon bereiken. Elke kamer beschikt immers over een telefoontoestel en een eigen telefoonnummer.

 

Wil je een patiënt in ons ziekenhuis een kaartje of een brief sturen?
Bij schriftelijke correspondentie is het belangrijk dat je duidelijk de naam van de patiënt en diens kamernummer op de omslag vermeldt. Schrijf het adres op je brief of kaart dus steeds als volgt:

 

AZ Rivierenland campus ... (in te vullen: Rumst of Bornem)
t.a.v. naam patiënt
Afdeling of kamernummer
adres van de campus waar de patiënt verblijft
 

Let wel op! Na ontslag van een patiënt sturen wij geen post verder door naar de bestemmeling - verzeker je er daarom steeds van of de patiënt die je wenst te schrijven nog in het ziekenhuis gehospitaliseerd is.