Andere samenwerkingen

Aankoop

 • Taxandria
 • Optimus
 • Veronica

Ambulance en patiëntenvervoer

 • gemeente Bornem (uitbating dringende geneeskundige hulpverlening)
 • ACA (ziekenvervoer van/naar huis en ziekenvervoer tussen de ziekenhuizen)

Bloedbank

 • Rode Kruis Vlaanderen (bloed- en bloedderivaten van menselijke oorsprong)

Diabetes

 • Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid afdeling Epidemiologie (IED en IKED voet)

Bloeddonatie

 • Dienst voor het bloed - Mechelen
 • Dienst voor het bloed - Gent 

Informatica

 • CoZo: het Collaboratief Zorgplatform (een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen)

Laboratorium

In het laboratorium voor klinische biologie worden de meeste analyses ter plaatse uitgevoerd. Voor speciale analyses doen we beroep op (universitaire) laboratoria die de hoogste kwaliteitsnormen hanteren.

 • Cytopath (pathologische laboratoriumonderzoeken)

Neurologie

 • Neurovasculair Centrum Antwerpen (NVCA) voor acute Stroke behandeling
 • Neuromusculair Referentie Centrum UZA (NMRC) voor diagnostiek en opvolging van neuromusculaire pathologieën

Oncologie (kankerziekten)

 • AKR (Antwerps kankerregister in de provincie Antwerpen)
 • borstkankerscreeningscentrum voor de provincie Antwerpen
 • associatie oncologie UZA - AZ Monica - AZ Rivierenland

Rijgeschiktheid

 • VIAS (rijgeschiktheidstesten voor patiënten)

Psychiatrie

Toegankelijkheid

Voeding

 • pilootproject aanstelling van een voedingsverantwoordelijke en team in het kader van het nationaal voedings- en gezondheidsplan voor België
 • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ontwikkeling van een kwaliteitsrapport)

Ziekenhuishygiëne

 • regionaal platform ziekenhuishygiëne provincie Antwerpen