Andere samenwerkingen

 

Aankoop

 • Taxandria
 • Optimus

Ambulance en patiëntenvervoer

 • gemeente Bornem (uitbating dringende geneeskundige hulpverlening)
 • ACA (ziekenvervoer van/naar huis en ziekenvervoer tussen de ziekenhuizen)
 • Elite (ziekenvervoer van/naar huis en ziekenvervoer tussen de ziekenhuizen)

Bloedbank

 • Rode Kruis Vlaanderen (bloed- en bloedderivaten van menselijke oorsprong)

Diabetes

 • Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid afdeling Epidemiologie (IED en IKED voet)

Donatie

 • Bloedtransfusiecentrum Antwerpen 

Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland

Kwaliteit

 • Antwerpse Regionale Hub (doorsturen van patiënteninformatie naar andere zorgverstrekkers)
 • pilootproject aanstelling van een voedingsverantwoordelijke en team in het kader van het nationaal voedings- en gezondheidsplan voor België
 • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ontwikkeling van een kwaliteitsrapport)
 • regionaal platform ziekenhuishygiëne, provincie Antwerpen

Laboratorium

 • In het laboratorium voor klinische biologie worden de meeste analyses ter plaatse uitgevoerd. Voor speciale analyses doen we beroep op (universitaire) laboratoria die de hoogste kwaliteitsnormen hanteren.
 • Cytopath (pathologische laboratoriumonderzoeken)

Neurologie

 • overlegplatform zelfmoordpreventie van de provincie Antwerpen

Oncologie (kankerziekten)

 • AKR (Antwerps kankerregister in de provincie Antwerpen)
 • borstkankerscreeningscentrum voor de provincie Antwerpen

Rijgeschiktheid

 • VIAS (rijgeschiktheidstesten voor patiënten)