Wat kost een raadpleging?


Betaling raadpleging of ambulante technische prestatie
Jouw behandelend arts heeft de mogelijkheid een raadpleging of technische prestatie in de polikliniek op volgende manieren te innen:

 • via een factuur
  na een 8-tal weken, per post
 • via rechtstreekse afrekening op de polikliniek (cash of bancontact)
  vlak na de consultatie


Voor een raadpleging of onderzoek in de polikliniek heeft de ziekenhuisarts de mogelijkheid om max. 50% ereloonsupplementen aan te rekenen of om het bedrag af te ronden, afhankelijk van zijn conventiestatus. Aan patiënten met verhoogde tegemoetkoming en zonder bijkomende verzekering wordt standaard het conventietarief aangerekend.

 

Bekijk hier onze informatievideo over de kostprijs van een consultatie.

kostenplaatje ziekenhuis

 

Duidelijke facturen en tarieven
Als de betaling gebeurt per factuur, krijg je ongeveer 8 weken na jouw bezoek aan onze polikliniek een factuur. Deze factuur bevat wettelijk vastgelegde rubrieken:

 1. medische en paramedische erelonen
 2. farmaceutische kosten (medicatie, implantaten, medische hulpmiddelen,…)
 3. ziekenvervoer
 4. andere leveringen
 5. diverse kosten
 6. BTW op esthetische ingrepen

Meer informatie over de verscheidene rubrieken en de tarieven vind je terug op deze pagina. Op jouw factuur vind je enkel die rubrieken terug die van toepassing zijn op jouw raadpleging. De factuur vermeldt verder duidelijk het bedrag dat jij aan het ziekenhuis moet betalen. Mogelijk ontvang je samen met jouw factuur een wit verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp. Met dit getuigschrift kan je tussenkomst in de kosten bekomen bij je ziekenfonds.

 

Voorschot?
Er wordt enkel een voorschot gevraagd als je niet verzekerd bent bij de mutualiteit, als de mutualiteit niet tussenkomt, als je de status van slechte betaler hebt of als je - als buitenlandse patiënt geen S2-kaart of Europese verzekeringskaart kan voorleggen. Deze voorschotten worden geïnd door het ziekenhuis.

 • Bij patiënten die de status van slechte betaler hebben wordt er een voorschot gevraagd van 25 euro per consultatie en 5 euro per kinebehandeling (indien de specialist niet zelf int).
 • Indien je niet verzekerd bent bij de mutualiteit wordt een voorschot van 50 euro per consultatie gevraagd (indien de specialist niet zelf int).

 

Betaal je ziekenhuisfactuur tijdig
Wij verzoeken je beleefd de factuur te betalen binnen de 21 dagen vanaf de verzenddatum. Indien je de factuur niet tijdig betaalt, zullen er volgens de wettelijke bepalingen (Wet van 4 mei 2023) administratieve kosten worden aangerekend:

Hoofdsom

Forfaitaire schadevergoeding

0 - 150 euro      20 euro
150 - 500 euro    30 euro + 10% op het deel boven 150 euro 
meer dan 500 euro    

  65 euro + 5% op het deel boven 500 euro
  (met een maximum van 2.000 euro)

 

Heb je een vraag over de inhoud van jouw factuur?
Je kan tijdens de kantooruren terecht bij de facturatiedienst telefonisch of via e-mail:

campus Rumst
 

03 880 91 55
facturatie@azr.be

campus Bornem      
 

03 890 16 14
facturatie@azr.be

In geval van een gerechtelijke procedure zijn enkel de instellingen in het rechtsgebied waartoe het ziekenhuis behoort bevoegd.