Terug naar huis

 


De arts beslist over jouw ontslag
Zodra het medisch verantwoord is, geeft de ziekenhuisarts je toestemming om het ziekenhuis te verlaten. We streven er steeds naar om je ziekenhuisverblijf zo kort mogelijk te houden. Maar je moet uiteraard voldoende hersteld zijn na de behandeling of ingreep om terug naar huis te mogen keren. Verlaat je het ziekenhuis zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de arts, dan doe je dit op eigen verantwoordelijkheid en vragen we jou hiervoor een document te ondertekenen.

Bij ontslag uit het ziekenhuis informeert de specialist je huisarts over het verloop van je ziekenhuisopname en over de nazorg en opvolging die je eventueel thuis nodig hebt.

 

Wat moet je regelen voor je naar huis gaat?

 • Informeer jouw familie en/ of naasten
 • Regel vervoer:
  Indien je een ingreep of onderzoek onder verdoving hebt ondergaan, mag je gedurende 24 uur geen voertuig besturen. Ook deelname aan het openbaar vervoer is onverantwoord. Regel dus op voorhand begeleiding en transport bij ontslag uit het ziekenhuis. Indien nodig kan een familielid of een kennis je in het ziekenhuis ophalen. Moet je om medische redenen nog liggend vervoerd worden dan regelt de verpleegkundige een ziekenwagen die je naar huis brengt.
 • Zorg voor thuisopvang.
  Ook raden we aan om de eerste 24 uur na de ingreep niet alleen thuis te zijn. Indien bij je thuis hulp nodig is, zal een medewerker van de sociale dienst je hierin bijstaan.
 • Informeer jouw ziekenfonds.
  Indien je na jouw ziekenhuisverblijf nog enige tijd arbeidsongeschikt blijft, raden wij je aan om jouw ziekenfonds hiervan op de hoogte te brengen. Vraag jouw arts vóór jouw vertrek de nodige documenten in te vullen.
 • Informeer tijdig jouw werkgever.
  Kijk na of je beschikt over de nodige doktersattesten voor jouw werkgever en of jouw documenten voor de verzekering goed zijn ingevuld door jouw behandelend arts.

 

En dan is het moment eindelijk aangebroken…
Op het moment dat je naar huis vertrekt, ga je eerst langs de verpleegpost waar de verpleegkundige je de nodige papieren zal meegeven (hospitalisatieverslag, attesten, medicatiefiche,…).

Deze verpleegkundige bespreekt met jou in detail onder welke voorwaarden je naar huis mag gaan en overloopt de volgende belangrijke zaken:

 • een mogelijke vervolgafspraak bij de specialist voor controle
 • instructies voor de nazorg thuis
 • de voorgeschreven geneesmiddelen en je medicatieschema

 

In het belang van je gezondheid is het absoluut noodzakelijk dat je stipt de raadgevingen van jouw arts naleeft in verband met je verdere behandeling!

Zorg dat je jouw thuismedicatie, die je bij opname in bewaring hebt gegeven, weer meeneemt naar huis. Het is wettelijk niet toegestaan om geneesmiddelen van het ziekenhuis mee naar huis te nemen. Jouw behandelend arts zorgt voor de nodige voorschriften. Voor dringende medicatie wordt een overbrugging van 24 uur gemaakt, zodat je de tijd hebt om jouw huisarts en apotheker te consulteren.

 

Verlaat goed voorbereid het ziekenhuis
Wanneer het moment van ontslag is aangebroken, wil je waarschijnlijk niets liever dan zo snel mogelijk naar huis gaan. Toch is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over het verdere verloop van jouw ziekteproces. Vraag daarom voldoende uitleg:

 • Moet je nog therapie volgen en hoe lang?
 • Welke medicatie moet je nemen en hoe lang?
 • Zijn er bepaalde symptomen of signalen waarop je moet letten?
 • Met wie kan je contact opnemen als er problemen zijn?
 • Wanneer kan je jouw normale activiteiten opnieuw hervatten?
 • Moet je nog op controle komen?

Heb je nog andere specifieke vragen, stel ze dan zeker aan de verpleegkundige voor je naar huis vertrekt.

 

Opgelet!
Controleer bij het verlaten van de kamer of je al jouw persoonlijke bezittingen hebt ingepakt. Kijk zeker jouw kasten, nachtkastje, kluis en badkamer goed na! De zaken die aan het ziekenhuis toebehoren (zoals kussen, linnen,…) worden in de kamer achtergelaten.

 

Rolstoelen
Rolstoelen vind je terug aan het onthaal. Net zoals een winkelkarretje in de supermarkt kan je deze gebruiken met een muntstuk van 2 euro. We vragen om de rolstoelen na gebruik terug aan de uitgang op de daarvoor voorziene locatie te plaatsen, zodat onze medewerkers deze kunnen desinfecteren en opnieuw plaatsen aan de inkomhal..
Ook op de afdelingen en op spoedgevallen kan je een rolstoel nemen: deze moeten wel opnieuw naar de betrokken afdeling worden gebracht, zodat een volgende patiënt hiervan gebruik kan maken.

 

Thuishulp en regelen van hulpmiddelen
Heb je wat extra ondersteuning thuis nodig of heb je nood aan medische hulpmiddelen (rolstoel, krukken, ziekenhuisbed, ...), dan kan je hiervoor de hulp inschakelen van de sociale dienst:

 

Wat als je nog niet naar huis kan?
Heb je na je ziekenhuisopname nog aanvullende zorg nodig, dan kan je die vaak thuis krijgen. Soms is dit om praktische redenen niet altijd mogelijk. Dan wordt je verzorging verder gezet in een rust- en verzorgingstehuis, in een revalidatiecentrum, tijdens een kortverblijf,… Samen met de sociale dienst leidt de verpleegkundige van de afdeling dit alles in goede banen.
Verwacht je problemen bij ontslag of heb je hierover vragen, kan je de sociale dienst al op voorhand hierover contacteren:

 

Opnamebrochure AZ Rivierenland Opnamebrochure AZ Rivierenland