Eerstelijnszorg

 

AZ Rivierenland werkt nauw samen met volgende eerstelijns zorgverleners:

  • eerstelijnszone Rupelaar
  • eerstelijnszone Klein-Brabant - Vaartland
  • SEL TOM (Samenwerkingsinitiatief eerstelijnszorg: thuiszorg overleg Mechelen)
  • Emergo ambulante geestelijke gezondheidszorg
  • palliatief netwerk Mechelen
  • palliatieve hulpverlening Antwerpen
  • samenwerking Kind en Gezin (prenatale voorlichting)
  • samenwerking met de huisartsen en het regionaal Lokaal Multidisciplinair Netwerk (erkende zorgtrajecten voor chronische nierinsufficiëntie)
  • CGG De Pont Boom