Missie en visie

AZR slogan

Onze missie: samen sterk in kwalitatieve én patiëntgerichte zorg
AZ Rivierenland is een ondernemend en vooruitstrevend ziekenhuis dat tweedelijnszorg (acuut en chronisch) dichtbij huis aanbiedt in de ruime regio van de Rupelstreek over Vaartland tot Klein-Brabant en Kruibeke-Temse. We proberen onszelf zowel op medisch als niet-medisch vlak altijd te overtreffen. We gaan daarbij actief op zoek naar nieuwe opportuniteiten en continue verbetering.

Onze patiënten staan centraal en voelen dat er voor hen gezorgd wordt. In een toegankelijke en hartelijke sfeer betrekken we hen bij het uitstippelen van hun zorgpad en geven we hen inspraak. 

Ons ervaren zorgteam staat in nauw contact met collega’s in eerste- en derdelijnszorg. Deze korte lijnen zorgen ervoor dat elke doorverwijzing vlot en efficiënt verloopt. Zo zorgen we er samen voor dat AZ Rivierenland elke dag uitblinkt in kwalitatieve én patiëntgerichte zorg.

 

Onze visie: 

  • Als algemeen ziekenhuis met 3 campussen streven we ernaar om ons lokaal te verankeren in de ruime zorgregio, van Boom over Vaartland tot Klein-Brabant en Temse.
  • We blijven groeien en vernieuwen, zowel organisatorisch als in infrastructuur en specialisaties.
  • We sporen onze teams aan zich te blijven ontwikkelen, te blijven evolueren en te blijven pionieren.
  • Met een goede samenwerking tussen de 3 campussen, tussen specialisaties en met ons zorgnetwerk zorgen we ervoor dat we steeds dichtbij onze patiënt staan.
  • Onze positieve en hartelijke ingesteldheid is voelbaar in elke vezel van ons ziekenhuis.
  • Op deze manier winnen we het volle vertrouwen van onze patiënten, medewerkers en partners en wordt onze topzorg top of mind in de ruime zorgregio.

 

Onze waarden:

wardenhuis