Missie en visie

 

Missie
AZ Rivierenland is als dynamisch ziekenhuis jouw partner in de zorg dicht bij huis.
In dialoog met een netwerk van zorgverleners garanderen onze medewerkers kwaliteitsvolle, innovatieve en veilige zorg voor elke patiënt

 

Visie

  • AZ Rivierenland betrekt de patiënt als een volwaardige partner in het zorgtraject.
  • AZ Rivierenland garandeert aantoonbaar kwaliteitsvolle zorg op maat van de patiënt. We streven hierbij continu naar verbetering. We creëren een veilige, warme en innovatieve omgeving.
  • AZ Rivierenland wordt beheerd in continue dialoog met de medewerkers, artsen en externe partners.
  • AZ Rivierenland communiceert op een heldere, constructieve en respectvolle manier.
  • AZ Rivierenland coacht zijn medewerkers om hun kennis en talenten verder te ontwikkelen. We creëren een inspirerend en stimulerend werkklimaat, waar onze medewerkers elke dag graag onze waarden uitdragen.
  • AZ Rivierenland is een sterke schakel in een netwerk van zorg.

 

 

Baseline: samen sterk in zorg!

Samen

"Samen" refereert naar onze samenwerking tussen de 3 campussen van AZ Rivierenland: samen staan we sterk in onze zorgregio. Maar ook door samenwerking met een netwerk aan zorgverleners (eerstelijn, woonzorgcentra, de ziekenhuizen binnen het netwerk helix,...) kunnen we onze patiënten de best mogelijke zorg verlenen. En ten derde benadrukken we zo de samenwerking tussen de zorgverlener en de patiënt zelf: de patiënt heeft als volwaardige partner inspraak in het vooropgestelde behandelingsplan en is mee verantwoordelijk in de opvolging hiervan.

Sterk

We bieden onze patiënten kwaliteitsvolle, innovatieve en veilige zorg in een warme, helende omgeving. Onze zorg is aantoonbaar kwalitatief, we investeren continu in nieuw materiaal en nieuwe technologie. Voor onze medewerkers creëren we een stimulerend werkklimaat en we coachen hen om kennis en talenten verder te ontwikkelen.

Zorg

We verliezen het menselijk aspect absoluut niet uit het oog. "Zorg" gaat immers veel verder dan een louter medische en verpleegkundige behandeling. We "zorgen" voor onze patiënten en voor onze collega's en zo ijveren we elke dag naar PRIMA zorg: zorg die positief, respectvol, integer, menslievend en actiegericht is.