Wat breng ik mee?

 

Wat breng je mee voor een vlotte ziekenhuisopname?
Wanneer je voor meerdere dagen in het ziekenhuis wordt opgenomen, breng je best een aantal zaken mee om je ziekenhuisopname vlot te laten verlopen. Beland je in het ziekenhuis omwille van een spoedgeval dan heb je wellicht geen tijd gehad om die items op voorhand samen te zoeken en mee te nemen. Je laat ze dan best zo snel mogelijk door een familielid of vertrouwenspersoon bezorgen.

Hierna vind je een handig overzicht van de belangrijkste zaken die je bij een hospitalisatie moet meebrengen:

 

Voor de opnamedienst

 • je elektronische identiteitskaart (kids ID of ISI+-kaart bij minderjarigen)
 • jouw telefoonnummer en e-mailadres
 • de naam en telefoonnummer van een contactpersoon die we, indien nodig, gemakkelijk kunnen bereiken
 • de hospitalisatieaanvraag of verwijsbrief van jouw specialist of huisarts
 • de gegevens van jouw huisarts
 • de gegevens van je hospitalisatieverzekering: jouw persoonlijk aandeel in de hospitalisatiekosten wordt dan rechtstreeks gefactureerd bij de verzekeringsmaatschappij
 • indien van toepassing: de gegevens van het arbeidsongeval
 • eventueel het moederboekje van Kind&Gezin als je komt voor een bevalling
 • bij een ongeval: documenten en polisnummer van de verzekering
 • buitenlandse patiënten dienen te beschikken over een formulier E 112 bij een geplande opname of een Europese verzekeringskaart bij een spoedopname, zoniet wordt de volledige ziekenhuisfactuur aan de patiënt aangeboden.

 

Voor de verpleegafdeling

 • de hospitalisatieaanvraag of verwijsbrief van jouw specialist of huisarts
 • de resultaten van de onderzoeken die werden aangevraagd door de arts (bv. resultaten van bloedonderzoeken, EKG, röntgenfoto's, CT,…)
 • jouw bloedgroep- en vaccinatiekaart
 • thuismedicatie (zowel met als zonder voorschrift) in de originele verpakking. Denk ook aan minder voor de hand liggende medicatie, zoals spuitjes, zalfjes, oogdruppels, puffers,… Vergeet niet dat medicatie die je slechts één keer per week of één keer per maand inneemt ook belangrijk is
 • voor campus Rumst: jouw patiëntenboekje chirurgie, chirurgie kinderen, interne geneeskunde dagziekenhuis of interne geneeskunde hospitalisatie, volledig doorgelezen, correct ingevuld en getekend voor akkoord
 • voor campus Bornem/Willebroek:
  • jouw patiëntenboekje chirurgie of het formulier thuismedicatie volledig ingevuld
  • een correct ingevulde preoperatieve vragenlijst en toestemmingsformulier ingeval van een ingreep

 

tip:
indien je medicatie gebruikt waarvoor een attest van terugbetaling door het ziekenfonds nodig is, kan je best een kopie van dit attest aan de verpleegkundige bezorgen. Anders kan - voor deze categorie van geneesmiddelen - de volledige kostprijs aangerekend worden.

 

Voor jezelf

 • ruim zittende dag- en nachtkledij en schoeisel. Indien je een ingreep of onderzoek ondergaat, pas jouw kledij dan aan afhankelijk van de plaats van de ingreep
 • voldoende handdoeken, washandjes, toiletgerief (zeep, tandenborstel en tandpasta, scheergerei, kam,…)
 • lectuur en eventueel een leesbril
 • indien nodig: loophulpmiddelen (bv. krukken) voorzien van jouw identiteitsgegevens, TED-kousen (anti-emboliekousen),…
 • voor kinderen: speelgoed

Het ziekenhuis kan niet instaan voor de was van jouw persoonlijk linnen.

 

Laat volgende zaken zeker thuis
Het gebruik van eigen elektrische toestellen (zoals een waterkoker, broodrooster, koffietoestel,…) is niet toegestaan in het ziekenhuis.
Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke items. Breng dus best zo weinig mogelijk geld mee naar het ziekenhuis en laat juwelen thuis. De meeste kamers zijn voorzien van kluisjes: persoonlijke spullen kan je hierin opbergen. Spreek af met eventuele kamergenoten om elkaars bezittingen in de gaten te houden wanneer je de kamer verlaat.
Merk je iets verdacht op? Meld dit dan zeker aan de verpleegkundige!


tip:
tijdens jouw verblijf in het ziekenhuis laat je jouw wagen best thuis. Een auto die nooit ‘beweegt’ op de parking, is een uitnodiging voor dieven.

 

Patiëntenboekje chirurgie Patiëntenboekje chirurgie
Patiëntenboekje verloskunde Patiëntenboekje verloskunde
Thuismedicatieformulier Thuismedicatieformulier