Tarieven veel voorkomende ingrepen en behandelingen

 

Hieronder vind je per medische dienst de prijsindicatie voor een aantal veel voorkomende ingrepen in AZ Rivierenland.

De weergegeven kostprijs omvat alle verblijfskosten (ligdagen en forfaits), erelonen van specialisten, anesthesisten en eventuele paramedici (kinesitherapeuten, logopedisten, psychologen,…), apotheekkosten, leveringen (implantaten) en gebruikte materialen. Ook de kosten van alle onderzoeken (klinische biologie, medische beeldvorming,…) zijn opgenomen.

De prijsindicatie is gebaseerd op de facturen van AZ Rivierenland van januari tot en met december 2018. Het betreft gemiddelde bedragen (van de opgenomen patiënten in die periode) voor opnames met een gemiddelde verblijfsduur die steeds vermeld wordt.

 

De kostprijs is een indicatie...
Deze kostprijs wordt je louter ter informatieve titel verstrekt, zonder dat de berekening enige verbintenis in hoofde van het ziekenhuis creëert. De werkelijke kostprijs kan immers nog in grote mate verschillen van de berekening. De kostprijs van jouw ingreep of behandeling wordt immers mee bepaald door een aantal variabele factoren waarmee we in de simulatie geen rekeningkunnen houden: de algemene toestand van de patiënt, bijkomende ingrepen, bijkomende medicatie en materialen, implantaten, verzorgingsproducten, extra onderzoeken,...
Ook diverse kosten zoals telefoonkosten, huur TV, verblijf tweede persoon,... worden niet in opgenomen in de berekening van de kostprijs, aangezien deze erg kunnen verschillen.

We raden dan ook aan om steeds bijkomende informatie rond de kostenraming aan jouw arts te vragen wanneer samen met hem de eventuele opname/ingreep besproken wordt.

 

Heb je vragen?
Je kan tijdens de kantooruren terecht bij de facturatiedienst telefonisch of via e-mail:

campus Rumst
 

03 880 91 55
facturatie.rumst@azr.be

campus Bornem      
 

03 890 16 14
facturatie.bornem@azr.be

Prijsindicatie AZ Rivierenland - appendectomie Prijsindicatie AZ Rivierenland - appendectomie
Prijsindicaties AZ Rivierenland - arthroscopie knie Prijsindicaties AZ Rivierenland - arthroscopie knie
Prijsindicaties AZ Rivierenland - bevalling met epidurale verdoving Prijsindicaties AZ Rivierenland - bevalling met epidurale verdoving
Prijsindicaties AZ Rivierenland - bevalling met keizersnede Prijsindicaties AZ Rivierenland - bevalling met keizersnede
Prijsindicaties AZ Rivierenland - bevalling Prijsindicaties AZ Rivierenland - bevalling
Prijsindicaties AZ Rivierenland - cataract Prijsindicaties AZ Rivierenland - cataract
Prijsindicaties AZ Rivierenland - colonoscopie volledig Prijsindicaties AZ Rivierenland - colonoscopie volledig
Prijsindicaties AZ Rivierenland - extractie 4 wijsheidstanden Prijsindicaties AZ Rivierenland - extractie 4 wijsheidstanden
Prijsindicaties AZ Rivierenland - galblaasverwijdering laparoscopisch Prijsindicaties AZ Rivierenland - galblaasverwijdering laparoscopisch
Prijsindicaties AZ Rivierenland - gastroscopie dagziekenhuis Prijsindicaties AZ Rivierenland - gastroscopie dagziekenhuis
Prijsindicaties AZ Rivierenland - heupprothese volledig Prijsindicaties AZ Rivierenland - heupprothese volledig
Prijsindicaties AZ Rivierenland - knieprothese volledig Prijsindicaties AZ Rivierenland - knieprothese volledig
Prijsindicaties AZ Rivierenland - liesbreuk dubbelzijdig laparoscopisch Prijsindicaties AZ Rivierenland - liesbreuk dubbelzijdig laparoscopisch