Tarieven veel voorkomende ingrepen en behandelingen

Hieronder vind je per medische dienst de prijsindicatie voor een aantal veel voorkomende ingrepen in AZ Rivierenland.

De weergegeven kostprijs omvat alle verblijfskosten (ligdagen en forfaits), erelonen van specialisten, anesthesisten en eventuele paramedici (kinesitherapeuten, logopedisten, psychologen,…), apotheekkosten, leveringen (implantaten) en gebruikte materialen. Ook de kosten van alle onderzoeken (klinische biologie, medische beeldvorming,…) zijn opgenomen.

De prijsindicatie is gebaseerd op de gemiddelde bedragen voor opnames met een gemiddelde verblijfsduur die steeds vermeld wordt. Deze cijfers zijn gebaseerd op de cijfers van 2020 en kregen systematisch een update. 

De kostprijs is een indicatie...
Deze kostprijs wordt je louter ter informatieve titel verstrekt, zonder dat de berekening enige verbintenis in hoofde van het ziekenhuis creëert. De werkelijke kostprijs kan immers nog in grote mate verschillen van de berekening. De kostprijs van jouw ingreep of behandeling wordt immers mee bepaald door een aantal variabele factoren waarmee we in de simulatie geen rekeningkunnen houden: de algemene toestand van de patiënt, bijkomende ingrepen, bijkomende medicatie en materialen, implantaten, verzorgingsproducten, extra onderzoeken,...
Ook diverse kosten zoals telefoonkosten, huur TV, verblijf tweede persoon,... worden niet in opgenomen in de berekening van de kostprijs, aangezien deze erg kunnen verschillen.

We raden dan ook aan om steeds bijkomende informatie rond de kostenraming aan jouw arts te vragen wanneer samen met hem de eventuele opname/ingreep besproken wordt.

Heb je vragen?
Je kan tijdens de kantooruren terecht bij de facturatiedienst telefonisch of via e-mail:

campus Rumst
 

03 880 91 55
facturatie@azr.be

campus Bornem      
 

03 890 16 14
facturatie@azr.be

 

Gastro-enterologie

Gynaecologie

Heelkunde

Neurochirurgie

Neus-, keel- en oorheelkunde

Oftalmologie

Orthopedie

Pijncentrum

Pneumologie

Medische beeldvorming

Tandheelkunde

Urologie

Vaatheelkunde