Ik zoek vakantiewerk

 

Ben je student en wil je graag kennis maken met het beroepsleven?
Ons ziekenhuis werft ieder jaar vakantiewerkers aan binnen de volgende departementen:

 • Departement gebouwen en technieken en facilitair departement:
  Binnen deze departementen worden vakantiewerkers voornamelijk ingezet tijdens de zomermaanden, maar je kan ook solliciteren voor periodes daarbuiten.

   
 • Financieel en administratief departement:
  Binnen deze departementen worden enkel studenten aangeworven tijdens de zomermaanden (juli/augustus/september) en de looptijd van het vakantiewerk bedraagt minimum 20 werkdagen, tenzij er vorige jaren reeds ervaring in dit specifieke werk is opgebouwd. Je moet als student jouw middelbaar onderwijs beëindigd hebben en de aanvraag dient vóór eind januari te worden ingediend.

   
 • Departement verpleging:
  Binnen dit departement worden studenten tewerkgesteld binnen de verpleging of als logistiek assistent. Tewerkstelling binnen de verpleging is enkel mogelijk als de student beschikt over het attest van zorgkundige.

   

Voorwaarden en handige weetjes

 • Je moet minimum 15 jaar zijn en het 2de jaar van het secundair onderwijs gevolgd hebben.
 • Je moet een medische vragenlijst invullen; de arbeidsarts kan jou oproepen om een medische keuring te ondergaan.
 • Je kan jaarlijks maximum 50 dagen vakantiewerk doen. Indien je meer zou werken, word je niet meer aanzien als vakantiewerker, maar als werkstudent. Als werkstudent moet je normale RSZ-bijdragen betalen. Het aantal dagen dat je kan werken is dan wel onbeperkt.
 • Als student heb je recht op een feestdag indien de feestdag valt binnen de periode dat je vakantiewerk verricht. De feestdag wordt aanzien als een gewerkte dag (en telt mee voor de maximumgrens van 50 dagen).
 • De 50 dagen zijn vrij te kiezen over het kalenderjaar. Als student moet je je aanmelden op www.studentatwork.be.  Je dient eveneens de werkgever op de hoogte te brengen van jouw studentencontingent. Dit kan door een attest af te geven dat je downloadt op www.studentatwork.be of door de werkgever de toelating te geven om jouw contingent online te raadplegen aan de hand van een code die je doorgeeft aan de werkgever.
 • Als jobstudent hoef je enkel een solidariteitsbijdrage te betalen van 2,71%. De werkgever betaalt een solidariteitsbijdrage van 5,42% voor jou.
 • Als je in geval van ziekte of andere omstandigheden niet of niet tijdig de werkplaats kan bereiken, moet je de werkgever zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Bij ziekte moet je ook binnen de 48 uur een medisch attest binnen te brengen op de personeelsdienst. Je vindt hierover meer informatie in ons arbeidsreglement dat je bij de indiensttreding ontvangt.
   

Stel je kandidaat
Ben je op zoek naar een ideale manier om relevante werkervaring op te doen en tegelijk wat bij te verdienen?

Solliciteer via deze link.