Spoedgevallen

campus Bornem

Contacteer spoedgevallen campus Bornem via 03 890 16 03 of spoed.bornem@azr.be.

Dienst spoedgevallen voor dringende medische hulp
Op de dienst spoedgevallen van AZ Rivierenland campus Bornem kan je 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht voor dringende medische hulp. Geen reden tot paniek dus als jij - of een van je naasten - een ongeval heeft of acuut ziek wordt. Onze spoedafdeling staat dag en nacht voor je klaar.

Als patiënt krijg je op de spoedafdeling een hooggespecialiseerde opvang. Hiervoor staan zowel onze spoedartsen als de verpleegkundigen van deze dienst garant. Spoedartsen zijn specifiek opgeleid voor het verstrekken van gespecialiseerde hulp in de urgentiegeneeskunde. Het materiaal en de apparatuur van de dienst spoedgevallen en de manier waarop deze afdeling georganiseerd is ondergaan regelmatig federale externe controles.

 

Een begeleider op spoedgevallen?
Een begeleider op spoedgevallen is enkel toegestaan na overleg met het spoedteam.

 

Wat moet je doen bij plotse ernstige ziekte of ongeval?
Bel voor dringende hulp altijd het nummer 112:

 • vermeld duidelijk je naam en de plaats van het ongeval of waar je op dat moment vertoeft
 • schets zo duidelijk mogelijk de situatie en de feiten die zich voordoen

De hulp die wordt uitgestuurd is afhankelijk van de ernst van de feiten en bestaat uit:

 • een ziekenwagen
 • een PIT
 • en/of een MUG-team

Deze hulpverleners brengen jou of het slachtoffer naar het dichtstbijzijnde of het meest aangewezen ziekenhuis, afhankelijk van de medische zorgen die nodig zijn.

Je kan je ook spontaan op de spoeddienst melden indien je de verplaatsing zelf kan maken en je de medische situatie als dringend ervaart. Wend je voor niet-dringende aandoeningen, ziektes of pathologieën altijd eerst tot je huisarts.
Van vrijdagavond 19.00u tot maandagmorgen 07.00u kan je eveneens terecht bij
huisartsenwachtpost N16 of de huisartsenwachtpost Waasland indien je dringend een huisarts nodig hebt.

 

Wat gebeurt er als je aankomt op de dienst spoedgevallen?
Een verpleegkundige en een administratief medewerker vangen je op bij je aankomst op spoed. Zij zullen je vragen naar de volgende gegevens:

 • de reden waarom je naar de spoedafdeling komt
 • je identiteitskaart
 • medicatie die je eventueel thuis neemt
 • of je een verwijsbrief hebt van de huisarts of de arts van wacht
 • eventuele verzekeringspapieren van je werkgever, school of sportclub
 • je Europese verzekeringskaart en/of relevante gegevens van een zorgverzekeraar 

Verstrek deze informatie zo snel mogelijk zodat de nodige onderzoeken en je spoedbehandeling onmiddellijk kunnen starten. Misschien heb je al deze gegevens en documenten niet op voorhand kunnen meenemen omwille van de dringende aard van je spoedopname. Geen nood! Vraag een familielid of een vertrouwenspersoon om ze zo snel mogelijk aan het ziekenhuis te bezorgen.

 

Wachttijden op de spoeddienst

Bekijk hier ons informatiefilmpje over de wachttijden op spoedgevallen.

Medewerkers van de spoedafdeling bepalen op een objectieve manier de aard en de dringendheid van je medische situatie wanneer je op spoed aankomt. Dit doen ze op basis van het Manchester Triage Systeem. Deze objectieve meetschaal telt 5 urgentiecategorieën, gaande van een urgentie tot levensbedreigend.

Afhankelijk van hun bevindingen word je in een aangepaste onderzoekbox opgevangen. Via het triagesysteem bepalen ze de juiste volgorde van behandeling van de patiënten die zich op de spoedafdeling bevinden. Patiënten die na jou zijn binnengekomen maar die in een hogere urgentiecategorie vallen zullen mogelijk voorrang krijgen. Dit kan betekenen dat je verblijf op de spoeddienst soms enige tijd kan duren. Al het nodige wordt echter gedaan om de doorlooptijden zo kort mogelijk te houden.

Daarom is het belangrijk dat je voor minder dringende medische problemen eerst je huisarts contacteert. Onder minder dringend verstaan we zaken zoals: kleine ongelukjes, kleine snijwondjes, verstuikingen, verkoudheden, tandpijn, chronische klachten,… Hierdoor worden de wachttijden voor jezelf en voor de patiënten op de spoeddienst tot een minimum beperkt. Let wel, bij de minste twijfel ben je uiteraard altijd welkom op onze spoedafdeling.

Beperk het aantal personen die jou in de spoedopvangbox vergezellen omwille van praktische en organisatorische redenen tot twee.

 

Hoe verloopt je verdere verblijf op de dienst spoedgevallen?
Een verpleegkundige vangt je op. Daarna word je door een van onze spoedartsen onderzocht. Hij of zij bespreekt met jou de onderzoeken en behandelingen die het dringendst zijn. Indien nodig vraagt de spoedarts een specifieke specialist in dringende medisch zorg om een diepgaander onderzoek te doen of een behandeling te starten.

Blijkt dat een onmiddellijke ziekenhuisopname noodzakelijk is, dan wordt dit in samenspraak met jou geregeld. Eventueel word je vanuit de spoeddienst doorverwezen naar een centrum voor een verdere gespecialiseerde (universitaire) behandeling. Dit gebeurt voornamelijk indien een opname gewenst is voor pediatrie, psychiatrie, neurochirurgie, cardiologische interventies of cardiochirurgie. Ons ziekenhuis kan deze diensten immers niet zelf aanbieden, maar heeft hiervoor wel samenwerkingsverbanden met UZA, Middelheim, Bonheiden en het psychiatrisch centrum van Duffel.

Gelukkig kunnen de meeste patiënten die op spoed onderzocht en behandeld worden gewoon terug naar huis. Meestal wordt er dan wel een afspraak gemaakt voor verder onderzoek in het ziekenhuis of bij je huisarts. Je krijgt hiervoor de nodige raadgevingen en voorschriften mee.

Ook attesten voor je werkgever of school ontvang je op de spoedgevallendienst. Vervoer naar huis kan eveneens geregeld worden indien je dit wenst. Vergeet bij het verlaten van de spoedafdeling niet om je identiteitskaart terug mee te nemen.

 

Opmerkingen en suggesties over de spoedafdeling zijn steeds welkom
Met klachten kan je terecht bij de verantwoordelijke van de dienst zelf. Blijf je echter ontevreden over bepaalde situaties of feiten, wend je dan tot de ombudsdienst van het ziekenhuis.

 

Nuttige telefoonnummers in geval van noodsituaties:

dringende medische hulp:

Europees noodnummer 112 of app 112BE

brandweer:

Europees noodnummer 112 of app 112BE

politie:

Europees noodnummer 112 of app 112BE

ziekenvervoer Vyvex:

03 844 33 33 
ambulancecentrum.be

teleonthaal:

telefonisch: 106
Je kan ook via chat contact opnemen: www.tele-onthaal.be

 child focus:

116 000 

Je kan ook via chat contact opnemen: www.childfocus.be 

 antigifcentrum:

070 245 245

 zelfmoordpreventie:

1813
Je kan ook via chat contact opnemen: www.zelfmoord1813.be

 praten over relaties of seksualiteit:  

03 238 68 68
www.sensoa.be

 de druglijn:

078 15 10 20 
Je kan ook via chat contact opnemen: www.druglijn.be

 wachtdienst apothekers:

0903 99 000
www.apotheek.be

 wachtdienst huisartsen:

www.mediwacht.be 
huisartsenwachtpost N16 
huisartsenwachtpost Waasland

 wachtdienst tandartsen:

0903 399 69
www.tandarts.be/wachtdienst

 

Vercauteren Nicky

- hoofdverpleegkundige spoedgevallen Bornem
Vercauteren Nicky - AZ Rivierenland

spoedgevallen

03 890 59 99

nicky.vercauteren@azr.be

route 112

Contacturen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

dr. De Winter Chanelle

- diensthoofd spoedgevallen Rumst en Bornem
dr. De Winter Chanelle - AZ Rivierenland

spoedgevallen

03 880 95 20

chanelle.de.winter@azr.be

werkt aan conventietarief

verzekerd via eigen makelaar

Dr. C. De Winter biedt algemene zorg binnen de dienst spoedgevallen.

dr. Beeckman Sandrine

dr. Beeckman Sandrine - AZ Rivierenland

spoedgevallen

03 880 90 11

sandrine.beeckman@azr.be

werkt aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. S. Beeckman biedt algemene zorg binnen de dienst spoedgevallen.

dr. Beelen Machteld

dr. Beelen Machteld - AZ Rivierenland

spoedgevallen

03 880 90 11

machteld.beelen@azr.be

route 112

werkt aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. M. Beelen biedt algemene zorg binnen de dienst spoedgevallen.

dr. Blondé Ellen

dr. Blondé Ellen - AZ Rivierenland

spoedgevallen

03 880 90 11

ellen.blonde@azr.be

route 112

werkt aan conventietarief

verzekerd via eigen makelaar

Dr. E. Blondé biedt algemene zorg binnen de dienst spoedgevallen.

dr. Claes Ingeborg

- arts externe liaison
dr. Claes Ingeborg - AZ Rivierenland

spoedgevallen

03 880 90 11

ingeborg.claes@azr.be

route 112

werkt aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. I. Claes biedt algemene zorg binnen de dienst spoedgevallen.

dr. Coeckelbergh Frieda

dr. Frieda Coeckelberg, AZ Rivierenland

spoedgevallen

03 880 95 20

frieda.coeckelbergh@azr.be

werkt aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. F. Coeckelbergh biedt algemene zorg binnen de dienst spoedgevallen.

dr. De Gier Peter

dr. Peter De Gier - AZ Rivierenland

werkt aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. P. De Gier biedt algemene zorg binnen de dienst spoedgevallen.

dr. Dorofey Dmitriy

dr. D. Dorofey - AZ Rivierenland

spoedgevallen

03 880 90 11

dmitriy.dorofey@azr.be

werkt aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. D. Dorofey biedt algemene zorg binnen de dienst spoedgevallen.

dr. Haest Elke

dr. Elke Haest - AZ Rivierenland

spoedgevallen

03 880 90 11

elke.haest@azr.be

werkt aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. E. Haest biedt algemene zorg binnen de dienst spoedgevallen.

dr. Kim Vladimir

dr. Kim Vladimir - AZ Rivierenland

spoedgevallen

03 880 95 20

vladimir.kim@azr.be

werkt aan conventietarief

verzekerd via eigen makelaar

Dr. V. Kim biedt algemene zorg binnen de dienst spoedgevallen.

dr. Lapauw Sabien

dr. Lapauw Sabien - AZ Rivierenland

spoedgevallen

03 880 90 11

sabien.lapauw@azr.be

route 112

werkt aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. S. Lapauw biedt algemene zorg binnen de dienst spoedgevallen.

dr. Lazarov Manol

dr. Manol Lazarov - AZ Rivierenland

spoedgevallen

03 880 90 11

manol.lazarov@azr.be

route 112

werkt aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. M. Lazarov biedt algemene zorg binnen de dienst spoedgevallen.

dr. Laurent Christophe

Dr. Christophe Laurent, spoedgevallen AZ Rivierenland

spoedgevallen

03 880 95 20

christophe.laurent@azr.be

werkt aan conventietarief

verzekerd via eigen makelaar

Dr. C. Laurent biedt algemene zorg binnen de dienst spoedgevallen.

dr. Vandekerckhove Sibylle

dr. S. Vandekerckhove - AZ Rivierenland

spoedgevallen

03 880 90 11

sibylle.vandekerckhove@azr.be

werkt aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. S. Vandekerckhove biedt algemene zorg binnen de dienst spoedgevallen.

dr. Vanden Eede Martin

dr. M. Vanden Eede - AZ Rivierenland

spoedgevallen, intensieve zorgen

03 880 95 20

martin.vanden.eede@azr.be

werkt aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. M. Vanden Eede biedt algemene zorg binnen de dienst spoedgevallen.

dr. Van Nespen Iris

dr. Iris Van Nespen - AZ Rivierenland

spoedgevallen

03 880 95 20

iris.van.nespen@azr.be

werkt aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. I. Van Nespen biedt algemene zorg binnen de dienst spoedgevallen.

dr. Willocx Stephan

dr. Willocx Stephan - AZ Rivierenland

spoedgevallen

03 880 95 20

stephan.willocx@azr.be

werkt aan conventietarief

verzekerd via eigen makelaar

Dr. S. Willocx biedt algemene zorg binnen de dienst spoedgevallen.

Triage spoedgevallen Triage spoedgevallen
Tips bij het dragen van een gipsverband Tips bij het dragen van een gipsverband
Hechting Hechting
Koorts bij kinderen Koorts bij kinderen
Krukken Krukken
Wekadvies bij een hersenschudding Wekadvies bij een hersenschudding
Wondzorg Wondzorg