Geriatrische interne liaison

campus Rumst

Interne liaison screent de noden en risico's van de geriatrische patiënt op een niet-geriatrische afdeling
Door de vergrijzing van onze bevolking neemt het aantal opnames van oudere patiënten gestaag toe. Een groot deel van deze geriatrische patiënten - hieronder verstaan we elke patiënt van 75 jaar of ouder - wordt gehospitaliseerd op een niet-geriatrische afdeling. Waar de verpleegkundigen van de afdeling vooral focus leggen op de behandeling van het ziektebeeld, stellen we vast dat een vaak complexe geriatrische achterliggende problematiek het genezingsproces grondig kan vertragen.

Daarom worden geriatrische patiënten bij opname op een niet-geriatrische afdeling standaard gescreend door ons interne liaison-team , dat bestaat uit:

 • geriater dr. Paul De Winter
 • geriater dr. Sofie Van de Velde - Van de Ginste
 • hoofdverpleegkundige Patrick Van Kerckhoven
 • ergotherapeute Dorien Boen
 • logopediste Els Laeremans
 • verpleegkundige Yoni De Kock

Door deze samenstelling van het team kunnen wij de geriatrische patiënt multidisciplinair op een kwalitatieve manier screenen aan de hand van het GRP of het geriatrisch risicoprofiel.

 

Hoe gaan we te werk?
Elke 75-plusser die wordt opgenomen op een niet-geriatrische afdeling wordt direct bij opname gescreend aan de hand van dit GRP om leeftijdsgebonden risicofactoren te detecteren. Specifieke aandachtspunten zijn de thuissituatie, voedingstoestand, mentale toestand, algemene dagelijkse activiteiten, pijn, mobiliteit, valrisico,...

De verpleegkundige of ergotherapeute van ons team evalueert vervolgens of er sprake is van een geriatrisch risicoprofiel en neemt, indien nodig, een meer diepgaande evaluatie af.  Indien hij/zij dit noodzakelijk acht, worden andere leden van het team ingeschakeld.

Wekelijks houdt ons team een multidisciplinaire patiëntenbespreking.  Zij formuleert vervolgens adviezen en aanbevelingen aan de hoofdverpleegkundigen van de niet-geriatrische afdelingen en neemt de bevindingen op in het patiëntendossier.


Wij stellen graag onze geriatrische expertise ter beschikking!

 • Heb je praktische vragen rond een opname op een niet-geriatrische afdeling
 • (hulp bij voeding, tijdstip doktersronde,...)?
 • Ben je bezorgd over de thuissituatie van jouw familielid?
 • Heb je vragen rond geheugenverlies, mobiliteit, valproblemen, ondervoeding,...?
 • Weet je niet goed hoe om te gaan met het ouder worden van jouw familielid?

Contacteer ons via ouderenzorg@azr.be en wij helpen jou graag verder!

De Kock Yoni

De Cock Yoni - AZ Rivierenland

dagziekenhuis geriatrie, geriatrische interne en externe liaison

03 880 90 69

yoni.de.kock@azr.be

route 50

Contacturen
Rumst
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Interne liaison geriatrie Interne liaison geriatrie
Een afspraak in de valkliniek Een afspraak in de valkliniek
Tussen vallen en opstaan Tussen vallen en opstaan
Geheugen geriatrie Geheugen geriatrie
Kwaliteitshandboek geriatrie Kwaliteitshandboek geriatrie