Verhoogde tegemoetkoming

Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, ... goedkoper. Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming betaal je een lager persoonlijk aandeel. De prijs van je raadpleging, geneesmiddel, … blijft hetzelfde, maar de ziekteverzekering voorziet een hogere tussenkomst. Dat zorgt ervoor dat het persoonlijk aandeel voor de patiënt met een verhoogde tegemoetkoming lager is.

 

Een zorgverstrekker die niet geconventioneerd is, kan een supplement aanrekenen. Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming moet je nog steeds dat aangerekende supplement betalen. De enige manier om niet langer supplementen te moeten betalen, is overstappen naar een geconventioneerde zorgverlener.

 

In bepaalde gevallen heb je automatisch recht op een verhoogde tegemoetkoming. In andere gevallen moet je daarvoor bij jouw ziekteverzekering een aanvraag indienen. Je kan makkelijk controleren of recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Op het kleefbriefje van je ziekteverzekering staat een code van zes cijfers. Wanneer het derde cijfer een 1 is, heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming.

 

Meer informatie over de voorwaarden van een verhoogde tegemoetkoming vind je op de website van het RIZIV. Neem dan contact op met je ziekteverzekering.