Supplementen medische beeldvorming

 

Beste patiënt,

De sterke inflatie leidt tot sterk gestegen kosten voor de dienst medische beeldvorming (zware apparatuur, verbruiksmaterialen, hoge energiekosten, …). De inflatie in België bedraagt meer dan 8%. Toch besliste de overheid om in 2022 slechts een index van 0,73% toe te kennen aan de ziekenhuizen voor de meerderheid van de activiteiten - dit ondanks zeer zware inspanningen tijdens de COVID-pandemie. Dit zet onze kwalitatieve dienstverlening onder druk.

Daarom hebben we beslist om supplementen te vragen op o.a. radiografieën, echografieën en CT-scans en dit sinds 01/06/2022. Deze dienst was in Vlaanderen één van de weinigen die op deze onderzoeken nog geen supplementen toepaste. De supplementen werden zo gecreëerd dat ze transparant en billijk zijn. Ze zijn meestal ook lager dan in andere gelijkaardige ziekenhuizen. Het grootste deel van de supplementen gaat naar de werkingskosten van de dienst medische beeldvorming en het ziekenhuis.

supplementen MBV


Bij combinaties van onderzoeken van het type RX - echografie - CT-scan zal het maximale supplement 12 euro bedragen.