Dagziekenhuis geriatrie

campus Rumst

Onze bevolking wordt alsmaar ouder. Dit gaat veelal gepaard met specifieke problemen, zoals vergeten, herhaald vallen,... Niet elk van deze problemen vereist een klassieke ziekenhuisopname. In vele gevallen stellen we een diagnose en kunnen we een passende behandeling voorstellen tijdens een dagopname. Zeker op hoge leeftijd heeft de klassieke opname mét overnachting in het ziekenhuis meer nadelen dan voordelen, zoals verwardheid.

 

Wie kan er terecht in het dagziekenhuis geriatrie?
Het dagziekenhuis geriatrie richt zich op patiënten vanaf 70 jaar. Indien iemand jonger is dan 70 jaar en een geriatrisch risicoprofiel heeft, kan hij/zij natuurlijk ook terecht in het dagziekenhuis geriatrie.

Onder een "geriatrisch risicoprofiel" verstaan we:

 • de aanwezigheid van een cognitieve stoornis
 • alleenwonend of geen hulp mogelijk van een inwonende partner of familielid
 • moeilijkheden met stappen of transfers OF gevallen de afgelopen 6 maanden
 • gehospitaliseerd de afgelopen 3 maanden
 • het gebruik van 5 of meer geneesmiddelen

 

Waarvoor kan je terecht in het dagziekenhuis geriatrie?

 • de geheugenkliniek
 • de valkliniek
 • intraveneuze medicatie: Aclasta®, Venofer®,...
 • een bloedtransfusie
 • preoperatieve onderzoeken

 

Medici en paramedici omringen je met de juiste zorg
In het dagziekenhuis geriatrie word je met de beste zorgen omringd door een multidisciplinair team van artsen en zorgverleners van verschillende medische disciplines. Deze hebben regelmatig overleg en werken voor elke patiënt een behandeling uit op maat, die zo goed mogelijk aansluit bij jouw specifieke noden en wensen.

Tijdens het bezoek van jouw arts heb je de kans om vragen te stellen over jouw gezondheidstoestand, onderzoeken of de behandeling die je ondergaat. De arts wordt bijgestaan door een verpleegkundige, ergotherapeut, sociaal medewerkster, kinesist, diëtist en logopedist. De verpleegkundige is volledig op de hoogte van jouw gezondheidstoestand, behandeling en/of de onderzoeken die zullen volgen. Aarzel daarom niet om jouw vragen te stellen!

 

Het dagverloop in het dagziekenhuis geriatrie
De verpleegkundige die je verwelkomt, overloopt met jou de dagindeling. Deze verpleegkundige zal je de ganse dag begeleiden en is dus ook jouw aanspreekpunt. Als je nuchter moet zijn, krijg je na het onderzoek een ontbijt. We serveren je altijd een middagmaal als je een ganse dag aanwezig dient te zijn. Het is wenselijk dat je je laat vergezellen door een begeleider.

Tussen de onderzoeken, behandelingen en/of revalidatiemomenten door kan je comfortabel ontspannen in een aangepaste relaxzetel. Indien je bijzondere zorg of geneesmiddelen nodig heeft, zal de verpleegkundige je hierbij helpen. Belangrijk is dat je de verpleegkundige hiervan op de hoogte brengt bij jouw aankomst op de afdeling. Jouw familie of mantelzorger kan de dag samen met jou doorbrengen op de afdeling en jou begeleiden tijdens de onderzoeken.

Je kan steeds een gesprek aanvragen met onze sociaal medewerker over de thuissituatie en of er eventueel behoefte is aan professionele zorg.

Wanneer alle onderzoeken en gesprekken afgerond zijn, komt de geriater langs voor het gesprek waarin de onderzoeksresultaten met jou en jouw familie worden besproken en adviezen worden gegeven. Nadien wordt er een vervolgafspraak gepland. Aansluitend kan je naar huis terugkeren.

 

Praktische afspraken
We vragen je volgende zaken mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • verwijsbrief van de huisarts
 • medicatielijst en medicatie zelf
 • rollator, kruk of stok (zo nodig)
 • tandprothese (zo nodig)
 • bril en/of leesbril (zo nodig)
 • hoorapparaat (zo nodig)

 

Wij stellen graag onze geriatrische expertise ter beschikking!

 • Heb je praktische vragen rond een opname op een niet-geriatrische afdeling
 • (hulp bij voeding, tijdstip doktersronde,...)?
 • Ben je bezorgd over de thuissituatie van jouw familielid?
 • Heb je vragen rond geheugenverlies, mobiliteit, valproblemen, ondervoeding,...?
 • Weet je niet goed hoe om te gaan met het ouder worden van jouw familielid?

Contacteer ons via ouderenzorg@azr.be en wij helpen jou graag verder!

De Kock Yoni

De Cock Yoni - AZ Rivierenland

dagziekenhuis geriatrie, geriatrische interne en externe liaison

03 880 90 69

yoni.de.kock@azr.be

route 50

Contacturen
Rumst
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

dr. De Winter Paul

- diensthoofd geriatrie Rumst
dr. De Winter Paul - AZ Rivierenland

geriatrie, endocrinologie en diabetologie

03 880 90 11

paul.de.winter@azr.be

werkt aan conventietarief

verzekerd via eigen makelaar

Dr. P. De Winter biedt algemene zorg binnen geriatrie en endocrinologie en diabetologie.

Raadplegingen
Rumst
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

dr. Van de Velde - Van De Ginste Sofie

dr. Sofie Van de Velde – Van De Ginste - AZ Rivierenland

geriatrie

03 880 90 11

sofie.van.de.velde@azr.be

werkt aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. S. Van de Velde biedt algemene zorg binnen geriatrie, met bijzondere interesse voor:

 • dementie
 • polyfarmacie
 • palliatieve zorgen

Raadplegingen
Rumst
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Geriatrisch dagziekenhuis Geriatrisch dagziekenhuis
Tussen vallen en opstaan Tussen vallen en opstaan
Kwaliteitshandboek geriatrie Kwaliteitshandboek geriatrie
Osteoporose: een behandeling met Aclasta Osteoporose: een behandeling met Aclasta