Oncologisch support team

campus Bornem

Als je te horen krijgt dat je kanker hebt, staat heel jouw wereld plots op zijn kop. Buiten de medische problemen zijn er vaak nog de dagelijkse aangelegenheden die voor beslommeringen kunnen zorgen. In deze gevallen kan het oncologisch support team jou als patiënt bijstaan. Ons team biedt hulp bij psychologische, relationele en financiële problemen alsook bij de sociale gevolgen van de ziekte. Het team bestaat uit artsen, oncologisch verpleegkundigen, klinisch psychologen, maatschappelijk werkers, kinesitherapeuten, diëtisten en een ziekenhuispastor.

 

We beiden op campus Bornem reeds vele jaren oncologische zorg aan
We beschikken sinds onze start over een erkenning voor het Zorgprogramma Oncologische Basiszorg. Ons team groeide mee met de sterk toegenomen oncologische activiteit in ons ziekenhuis en bestaat momenteel uit een uitgebreid artsenteam en het oncologisch support team (OST). Het oncologisch support team is een multidisciplinair team dat bestaat uit vertegenwoordigers van verscheidene disciplines die elkaar aanvullen en die elk vanuit hun eigen deskundigheid ondersteuning bieden. Hoewel ieder teamlid een specifieke taak heeft, besteden we allen aandacht aan de emotionele gevolgen van de ziekte en de gevolgen van de veranderde toekomstperspectieven op persoonlijk, familiaal, sociaal en eventueel professioneel vlak.  

 

Hospitalisatie of consultatie
Indien je gehospitaliseerd bent, verloopt het eerste contact met het OST via de oncologisch verpleegkundige die door de behandelend arts of de hoofdverpleegkundige wordt ingelicht. De oncologisch verpleegkundige overlegt samen met jou of contact met een ander teamlid aangewezen is.

Indien je ambulant op consultatie komt, schakelt je arts de oncologisch verpleegkundige in of regelt hij voor jou een afspraak ter verdere kennismaking. Ook hier kan steeds doorverwijzing gebeuren naar andere leden van team.

Indien je ambulant verzorgd wordt in het dagziekenhuis geneeskunde ontmoet je telkens de oncoverpleegkundige en komen alle disciplines van het OST zich in de loop van je behandeling voorstellen. 

Je kan uiteraard ook zelf rechtstreeks contact opnemen met het team!  Dit kan via telefoon of mail.

De begeleiding door het OST is geheel kosteloos en vrijblijvend.

 

Bekijk alvast ons filmpje!

 

Oncologisch verpleegkundigen
De oncologisch verpleegkundigen zijn het aanspreekpunt voor personen met een vermoeden of diagnose van kanker. Zij staan in voor de opvang en begeleiding van de patiënten en kunnen heel veel informatie verschaffen omtrent de diagnose en de behandeling.

 

Psychologen
De diagnose kanker kan heel wat emoties teweegbrengen: angst, onzekerheid, verdriet. Omgaan met het ziekteproces en verwerking is immers niet zo evident. De psychologen kunnen hierbij de nodige ondersteuning bieden. Ook familieleden die de ziekte van dichtbij meemaken, kunnen moeilijke momenten kennen. Vaak leven er bij hen vele vragen en ongerustheid.  Ook zij kunnen een beroep doen op onze psychologen.

 

Seksuologe
Kankerpatiënten zijn een risicogroep voor het ontwikkelen van seksuele problemen. Zowel de ziekte op zich als de nevenwerkingen van behandelingen (zoals chemotherapie en radiotherapie) hebben een negatieve invloed op het seksueel functioneren en/of seksualiteitsbeleving.

Oncologische patiënten met seksuele vragen en/of moeilijkheden kunnen contact opnemen met psychologe-seksuologe Dina Van Regenmortel.

  

Diëtisten
Tijdens het verloop van de ziekte en de behandeling kunnen er bepaalde voedingsproblemen optreden. De diëtiste kan advies geven bij ongewenst gewichtsverlies of gewichtstoename, misselijkheid en braken, kauw- en slikproblemen. 

 

Sociaal werkers
Tijdens de ziekte en behandeling kunnen er heel wat financiële, praktische en sociale problemen opduiken. De sociale dienst zoekt samen met jou naar een gepaste oplossing en staat mee in voor administratieve hulp, aanvragen van tegemoetkomingen of inschakeling van thuiszorgdiensten.

 

Pastorale dienst
De katholieke pastor biedt patiënt (en familie) graag een gesprek aan met respect voor ieders levensvisie. Zij kan samen met jou stilstaan bij de zaken waarover je je zorgen maakt, verkennen in hoeverre het gelovig zijn kracht geeft, met en voor je bidden ...

 

Oncologische revalidatie

PSST oncologie revalidatieKanker en de daarbij horende intensieve behandelingen hebben een grote impact op zowel fysiek, emotioneel als sociaal vlak. Patiënten ervaren dan ook vaak moeilijkheden om de draad van hun leven opnieuw op te nemen na deze periode van onderzoeken en behandelingen. Zo is vermoeidheid een vaak gehoorde klacht die het dagelijks functioneren behoorlijk kan verstoren, en dit zelfs tot een lange periode na het beëindigen van de behandelingen.  

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat beweging kankergerelateerde klachten, zoals vermoeidheid en een verminderd fysiek vermogen, kan bestrijden. De dienst fysische geneeskunde binnen biedt daarom een revalidatieprogramma aan van 12 weken, waarbij je - onder begeleiding van een kinesist - 2 maal per week je lichamelijke conditie verbetert via sport en beweging. De oefensessies gaan door in groep en je traint op eigen tempo onder lotgenoten.

Zowel tijdens, als na je behandeling, kan je instappen in het programma. Je kan best zo vroeg mogelijk starten met het programma om kankergerelateerde klachten (zoals vermoeidheid, verminderde fysieke vermogen en kracht) te voorkomen of verminderen.

 

Activiteiten in samenwerking met Kom op tegen Kanker
In samenwerking met Kom op tegen Kanker organiseert het OST infosessies voor kankerpatiënten. Elke sessie vindt twee maal per jaar plaats in het psychosociaal oncologisch welzijnscentrum  ‘A touch of Rose’. Deze sessies zijn ook toegankelijk voor patiënten die niet in Bornem behandeld worden en - met uitzondering van de schoonheidssessie - mag de patiënt zich telkens laten vergezellen door een begeleider.

Deelname is gratis. We vragen je wel om in te schrijven telefonisch of via mail bij de coördinator van A touch of Rose of de oncologisch verpleegkundigen.

Van Eetvelt Karin

- coördinator OST en PST
Van Eetvelt Karin - AZ Rivierenland

klinisch psychologe

03 890 18 64

karin.van.eetvelt@azr.be

Contacturen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

dr. Potvin Philippe

- diensthoofd maag-, darm- en leverziekten Bornem, Willebroek en palliatieve zorg Bornem
dr. Potvin Philippe - AZ Rivierenland

maag-, darm- en leverziekten

03 890 16 11

gastro.bornem.willebroek@azr.be

www.gastrobenw.be

werkt niet aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. Ph. Potvin biedt algemene zorg binnen maag-, darm- en leverziekten, met bijzondere interesse voor:

  • inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn en colitis ulcerosa)
  • invasieve endoscopie en therapeutische ERCP
  • palliatieve zorg

Raadplegingen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Online afspraak maken:

Je kan voor een raadpleging ook terecht in de privépraktijk in Londerzeel, enkel na afspraak via 052 30 50 80.

dr. De Clerck Gudrun

dr. De Clerck Gudrun - AZ Rivierenland

anesthesie, pijncentrum

03 890 59 23

pijncentrum.secretariaat.bornem@azr.be

werkt aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. G. De Clerck biedt algemene zorg binnen anesthesie en het pijncentrum.

Raadplegingen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

dr. Raps Freija

dr. Raps Freija - AZ Rivierenland

anesthesie, pijncentrum

03 890 59 23

pijncentrum.secretariaat.bornem@azr.be

werkt aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. Freija Raps biedt algemene zorg binnen anesthesie en het pijncentrum.

Raadplegingen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Pauwels Klaar

- hoofdverpleegkundige dagziekenhuis geneeskunde Bornem
Pauwels Klaar - AZ Rivierenland

dagziekenhuis geneeskunde

03 890 18 43

klaar.pauwels@azr.be

route 150

Contacturen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

De Bisschop Eva

De Bisschop Eva - AZ Rivierenland

klinisch psychologe, tabakoloog

03 890 59 35

eva.de.bisschop@azr.be

Contacturen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

De Wit Francis

De Wit Francis - AZ Rivierenland

sociaal verpleegkundige geneeskunde 1 en 2, pijncentrum, intensieve zorgen, spoedgevallen en materniteit

03 890 16 78

francis.de.wit@azr.be

Contacturen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Janssens Eveline

Janssens Eveline - AZ Rivierenland

maatschappelijk assistent heelkunde 1 en 2, PST, oncologie

03 890 59 06

eveline.janssens@azr.be

Contacturen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Van den Heuvel Nancy

- dienstverantwoordelijke sociale dienst Bornem
Van den Heuvel Nancy - AZ Rivierenland

oncologie, pijncentrum

03 890 17 30

nancy.van.den.heuvel@azr.be

route 146

Contacturen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

De Smit Lut

De Smit Lut - AZ Rivierenland

pastorale dienst

03 890 16 37

lut.de.smit@azr.be

Contacturen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Oncologisch support team Oncologisch support team