Psychologie

campus Bornem

Ervaren klinisch psychologen helpen je bij vragen en problemen
Tijdens jouw ziekenhuisopname kan je het soms moeilijk krijgen. Je stelt je allerlei vragen, hebt nood aan specifieke hulp, je voelt je slecht in je vel,… Misschien pieker je over zaken uit het verleden, maak je je zorgen over jouw behandeling of ben je bang voor de toekomst. Doe dan zeker een beroep op onze psychologische dienst! Vraag hun bijstand via de verpleegkundigen of de behandelend arts. Zij zullen het nodige doen.

Maakt je behandelend arts zich zorgen over je psychologisch of emotioneel welzijn, dan kan hij of zij op eigen initiatief de psychologische dienst inschakelen. Uiteraard wordt hierover altijd eerst met jou gecommuniceerd in alle openheid, want niemand kan je verplichten tot een gesprek met onze psychologen.

 

Het team
De psychologische dienst van campus Bornem vervullen binnen het ziekenhuis een veelheid aan taken. Ze proberen steeds waar mogelijk op jouw hulpvraag in te gaan. De psychologen zijn eveneens actief in de volgende domeinen:

 • oncologisch support team: ondersteuning en begeleiding van oncologische patiënten
 • palliatief support team: ondersteuning en begeleiding van palliatieve patiënten
 • rugschool: multidisciplinair programma ter preventie en behandeling van lage rugpijn
 • obesitascentrum: prechirurgische screening met het oog op een gastric bypass
 • diabetesconventie
 • chronisch pijncentrum: algemeen ondersteunende dienst binnen het ziekenhuis voor de behandeling van complexe chronische pijn
 • respiratoire revalidatie
 • cardiale revalidatie

 

Ambulante psychologische hulpverlening
Je huisarts of een andere professionele hulpverlener kunnen je doorverwijzen naar onze psychologische dienst. Je kan ook zelf contact opnemen met een van onze psychologen om een ambulante therapie op te starten. Onze ambulante psychologische hulpverlening richt zich tot de volgende doelgroepen:

 • jongeren vanaf 16 jaar
 • volwassenen
 • ouderen
 • koppels

Mensen met ernstige psychiatrische problemen of verslavingen verwijzen we door naar gespecialiseerde centra. De duur van een therapie ligt niet vast. Deze varieert van persoon tot persoon en naargelang de complexiteit van de problemen of klachten.

Het is ook mogelijk dat je tijdens een ziekenhuisopname in contact kwam met een van de psychologen en dat je beslist om nadien in therapie te komen. Tijdens zo’n therapie worden jouw klachten, problemen of moeilijkheden grondig en diepgaand onderzocht.

 

Tarieven
Ben je opgenomen, dan wordt een therapeutisch gesprek gefactureerd via AZ Rivierenland; bij ambulante consultaties gebeurt de verrekening via de psycholoog zelf. Je krijgt hiervoor een ontvangstbewijs voor de mutualiteit: afhankelijk van jouw mutualiteit krijg je een deel van de factuur terugbetaald.

 

Voor professionele hulpverleners
Heb je als professionele hulpverlener een vermoeden van emotionele of psychologische problemen bij een patiënt? Verwijs hem/haar dan voor een ambulante therapie door naar een van onze klinisch psychologen. Wij vragen wel dat de patiënt ons zelf contacteert voor een afspraak. Na een eerste telefonisch contact vindt zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek plaats. Onze psychologen staan altijd klaar voor overleg met externen, binnen de grenzen van hun beroepsgeheim.

Batens Barbara

Batens Barbara - AZ Rivierenland

klinisch psychologe

03 890 17 36

barbara.batens@hotmail.com

werkt aan conventietarief

verzekerd via eigen makelaar

campus Bornem:
pijnpsychologe binnen het pijncentrum

campus Willebroek:
kinder- en jongerenpsychologe:

 • testing op aandacht (AD(H)D) en autismespectrumstoornis (ASS)
 • therapie: psycho-educatie ontwikkelings- en leerstoornissen, sociale vaardigheidstraining, assertiviteitstraining
 • gedragsproblemen, emotionele problemen, pestproblematiek, slaapproblemen, faalangst/stressproblematiek, rouwverwerking, hechtingsproblemen,...

Raadplegingen
Bornem
Willebroek
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

De Bruyne Kim

Kim De Bruyne - AZ Rivierenland

klinische psychologie

03 880 90 11

kim.de.bruyne@azr.be

werkt niet aan conventietarief

verzekerd via eigen makelaar

K. De Bruyne biedt algemene zorg binnen psychologie en obesitascentrum.

Contacturen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Hellemans Tom

Hellemans Tom - AZ Rivierenland

klinisch psycholoog

+32 (0)3 890 16 26 of 0479 83 07 45

tom.hellemans@azr.be

www.tomhellemans.be

werkt aan conventietarief

T. Hellemans biedt algemene zorg binnen psychologie.

Raadplegingen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Van Regenmortel Dina

Van Regenmortel Dina - AZ Rivierenland

klinisch psychologe, seksuologe en systeemtherapeute

03 890 59 43

dina.van.regenmortel@azr.be

verzekerd via Amma

D. Van Regenmortel biedt algemene zorg voor (jong)volwassenen en ouderen binnen psychologie en seksuologie, met bijzondere interesse voor:

 • relatie- en gezinstherapie
 • seksualiteit
 • materniteit
 • diabetes

Raadplegingen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Vermeir Elleen

Vermeir Elleen - AZ Rivierenland

klinisch psychologe

0479 56 41 68

elleen.vermeir@azr.be

privé website

werkt aan conventietarief

verzekerd via Generali Belgium

E. Vermeir biedt (jong)volwassenen en ouderen algemene zorg binnen psychologie, met bijzondere interesse voor:

 • stress, burn-out, perfectionisme
 • cognitieve gedragstherapie/schematherapie
 • verliesverwerking (rouw, relatiebreuk,...)

 

Raadplegingen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Je kan voor een raadpleging ook terecht in de privépraktijk in Hamme, enkel na afspraak via 0479 56 41 68 of elleen.vermeir@psycholoog.be.

Team psychologen Team psychologen
Functionele neurologische stoornissen Functionele neurologische stoornissen
Seksuele en relationele problemen Seksuele en relationele problemen