Palliatief support team

campus Bornem

Het palliatief support team ondersteunt ongeneeslijk zieke patiënten
Palliatieve zorg is de zorg voor zieken die niet meer kunnen genezen. Het palliatief support team staat ter beschikking van verscheidene diensten in het ziekenhuis: het is dus geen aparte verpleegafdeling met eigen bedden.

Elk lid van het palliatief support team heeft een eigen specialiteit. In samenspraak met de behandelend arts en de verpleegkundigen bieden wij de meest optimale zorg aan. We ondersteunen jou als patiënt, maar ook jouw familie, partner en kinderen. We luisteren naar al jouw vragen en zoeken samen naar gepaste antwoorden. Het palliatief support team reikt je een helpende hand, zodat je niet alleen verder moet.

 

De zorg die wij aanbieden aan palliatieve patiënten
We streven menswaardigheid en kwaliteit in de laatste levensfase na en volgen hiervoor nauwgezet jouw lichamelijk en psychisch comfort op. We trachten pijn en storende symptomen die de ziekte met zich meebrengt zo goed als mogelijk te behandelen. Ook een luisterend oor, het uitspreken van gevoelens en het kunnen stellen van levensvragen zijn essentieel. Daarnaast bieden we de nodige aandacht en ondersteuning voor naaste familie en vrienden.

Het uitklaren van beslissingen bij het levenseinde, zoals het stopzetten van levensverlengende behandelingen, euthanasie of palliatieve sedatie, maakt ook deel uit van een goede palliatieve zorg.

Wanneer het haalbaar is, wordt alles voorbereid om thuis verzorgd te worden. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt er samen met de sociale dienst gezocht hoe de palliatieve zorg ook thuis zo goed mogelijk georganiseerd wordt. Indien het niet meer haalbaar is om nog naar huis of naar een andere verblijfsmogelijkheid (een palliatieve eenheid of woonzorgcentrum) te gaan, stellen we alles in het werk om in het ziekenhuis waardig afscheid te nemen van het leven. Na het overlijden bieden we ook ondersteuning bij de rouwverwerking van de nabestaanden aan.

 

Hoe palliatieve zorgen aanvragen?
Elke patiënt of zijn familie die er nood aan heeft, kan beroep doen op palliatieve zorg in het ziekenhuis. De vraag kan ook komen van de huisarts, een verpleegkundige, de sociale of pastorale dienst,… We overleggen steeds met de behandelend arts; hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor de patiënt. Een tijdige inschakeling van het palliatief team is nodig om reeds vroegtijdig in het zorgproces ondersteuning op maat te kunnen geven.

De dienstverlening van het palliatief supportteam brengt geen extra kosten met zich mee.

 

Voorafgaande zorgplanning
Nadenken over het levenseinde gebeurt vaak wanneer je geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte, maar kan ook vooraleer er sprake is van ouder worden, ziekte of aftakeling. Het geeft een kans om heel duidelijk te bespreken wat je al dan niet wenst wanneer het levenseinde dichterbij zou komen. Het is belangrijk om deze wensen tijdig kenbaar te maken aan je naasten en aan je arts. Zo kan je de tijd nemen om te bespreken hoe je het levenseinde precies ziet en wat hierbij voor jou belangrijk is. Samen met het palliatief support team kunnen de nodige levenseindedocumenten opgesteld worden.

Bestaande levenseinde documenten:

  • negatieve wilsverklaring
  • wilsverklaring euthanasie bij onomkeerbare coma
  • euthanasieverzoek

Soms kan een patiënt ondraaglijk lijden door pijn, kortademigheid, angst, onrust,… en kunnen deze klachten niet of onvoldoende bestreden worden door medicatie. Dan kan de arts in overleg met de patiënt en de familie ook besluiten om over te gaan tot palliatieve sedatie, waarbij de patiënt in een toestand van verminderd bewustzijn wordt gebracht. Wat bovenstaande termen precies betekenen en op welke manier je deze wensen kunt te kennen geven, kan je gedetailleerder terugvinden op volgende websites:

www.leif.be
www.delaatstereis.be

 

Heb je vragen?
Neem dan contact op met ons. We zijn er om jou te helpen!

Van Eetvelt Karin

- coördinator OST en PST
Van Eetvelt Karin - AZ Rivierenland

klinisch psychologe

03 890 18 64

karin.van.eetvelt@azr.be

Contacturen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

dr. Potvin Philippe

- diensthoofd maag-, darm- en leverziekten Bornem, Willebroek en palliatieve zorg Bornem
dr. Potvin Philippe - AZ Rivierenland

maag-, darm- en leverziekten

03 890 16 11

gastro.bornem.willebroek@azr.be

www.gastrobenw.be

werkt niet aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. Ph. Potvin biedt algemene zorg binnen maag-, darm- en leverziekten, met bijzondere interesse voor:

  • inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn en colitis ulcerosa)
  • invasieve endoscopie en therapeutische ERCP
  • palliatieve zorg

Raadplegingen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Online afspraak maken:

Je kan voor een raadpleging ook terecht in de privépraktijk in Londerzeel, enkel na afspraak via 052 30 50 80.

dr. De Clerck Gudrun

dr. De Clerck Gudrun - AZ Rivierenland

anesthesie, pijncentrum

03 890 59 23

pijncentrum.secretariaat.bornem@azr.be

werkt aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. G. De Clerck biedt algemene zorg binnen anesthesie en het pijncentrum.

Raadplegingen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

dr. Raps Freija

dr. Raps Freija - AZ Rivierenland

anesthesie, pijncentrum

03 890 59 23

pijncentrum.secretariaat.bornem@azr.be

werkt aan conventietarief

verzekerd via Amma

Dr. Freija Raps biedt algemene zorg binnen anesthesie en het pijncentrum.

Raadplegingen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

De Bisschop Eva

De Bisschop Eva - AZ Rivierenland

klinisch psychologe, tabakoloog

03 890 59 35

eva.de.bisschop@azr.be

Contacturen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Van Goethem Caroline

Van Goethem Caroline - AZ Rivierenland

palliatief verpleegkundige

03 890 17 37

caroline.van.goethem@azr.be

Contacturen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Janssens Eveline

Janssens Eveline - AZ Rivierenland

maatschappelijk assistent heelkunde 1 en 2, PST, oncologie

03 890 59 06

eveline.janssens@azr.be

Contacturen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

De Smit Lut

De Smit Lut - AZ Rivierenland

pastorale dienst

03 890 16 37

lut.de.smit@azr.be

Contacturen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Omdat het leven eindig is Omdat het leven eindig is
Palliatief support team Palliatief support team