Ergotherapie

campus Rumst

De ergotherapeuten trachten dagelijkse handelingen weer mogelijk te maken
Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij onze patiënten op ouderdom, na ziekte of na een heelkundige ingreep. Onze ergotherapeuten trachten hierbij de zelfstandigheid van de patiënt zo hoog mogelijk te krijgen.  De ergotherapeuten streven ernaar om de zelfredzaamheid van patiënten - van alle leeftijden - zo hoog mogelijk te krijgen en hen zo een verhoogde kwaliteit van leven aan te reiken.  Wij houden hierbij natuurlijk rekening met de eigen mogelijkheden.

De ergotherapeuten werken op verschillende domeinen: Ergotherapie Rumst

  • geriatrie
  • neurologie
  • algemene geneeskunde
  • fysische geneeskunde

Binnen deze domeinen leggen we verschillende accenten. Er wordt gewerkt rond valpreventie, cognitieve vaardigheden en activiteiten van het dagelijks leven.

 

Geriatrische patiënten
Een van de belangrijkste taken is advies geven rond valpreventie. Als je regelmatig valt of je wordt in het ziekenhuis opgenomen na een val, gaat de ergotherapeut samen met jou de risicofactoren en de oorzaken in kaart brengen. We overlopen samen de thuissituatie en we bekijken of er eventuele aanpassingen en/of hulpmiddelen noodzakelijk zijn. Je krijgt ook een brochure mee naar huis met extra informatie en tips om vallen in de toekomst te vermijden. Indien je nood hebt aan een loophulpmiddel, bekijken we de diverse mogelijkheden en oefenen we dit samen tijdens jouw ziekenhuisopname.

Verder trachten de ergotherapeuten de resterende mogelijkheden van de patiënt maximaal te benutten.  We werken - indien nodig multidisciplinair - met nadruk op een verbetering van de activiteiten in het dagelijkse leven.  We observeren het algemeen functioneren en stellen de behandeling hier op af.

 

Neurologische patiënten
Bij neurologische patiënten, bijvoorbeeld na een beroerte, werken we - steeds multidisciplinair - aan een revalidatie met nadruk op de activiteiten in het dagelijkse leven.  We testen hierbij de cognitieve mogelijkheden en observeren het algemeen functioneren.  Dit is een belangrijke taak in het proces.

 

Fysische geneeskunde: locomotorische revalidatie
De afdeling fysische geneeskunde bestaat uit 2 onderdelen:

  • revalidatie na een knie- of heupprothese: de revalidatie van patiënten met prothesen of andere fysische klachten kan zowel tijdens de opname als na ontslag uit het ziekenhuis.
  • revalidatie bij rugklachten: rugpatiënten (patiënten met chronische lage rugklachten en patiënten die recent werden geopereerd) worden behandeld in de rugschool, waar de ergotherapeut samen met de kinesitherapeut en de psycholoog werkt aan jouw revalidatieproces. 

Boen Dorien

- verantwoordelijke ergotherapie campus Rumst
Boen Dorien - AZ Rivierenland

ergotherapie

03 880 99 36

dorien.boen@azr.be

route 73

D. Boen biedt algemene zorg binnen ergotherapie, met bijzondere interesse voor:

Contacturen
Rumst
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Dedecker Katrien

Dedecker Katrien - AZ Rivierenland

ergotherapie

03 880 99 86

katrien.dedecker@azr.be

route 105

K. Dedecker biedt algemene zorg binnen ergotherapie, met bijzondere interesse voor:

  • fysieke revalidatie
  • orthogeriatrie

Contacturen
Rumst
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Segers Emily

Segers Emily - AZ Rivierenland

ergotherapie

03 880 99 37

emily.segers@azr.be

route 105

E. Segers biedt algemene zorg binnen ergotherapie, met bijzondere interesse voor:

Contacturen
Rumst
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Somers Anne

Somers Anne - AZ Rivierenland

ergotherapie

03 880 99 89

anne.somers@azr.be

route 6

A. Somers is werkzaam op de afdeling geriatrie, met bijzondere interesse voor:

  • cognitieve revalidatie

Contacturen
Rumst
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Vermant Pauline

Pauline Vermant - AZ Rivierenland

ergotherapie

03 880 99 11

pauline.vermant@azr.be

route 50 (G2) - route 85 (pneumorevalidatie)

P. Vermant biedt algemene zorg binnen ergotherapie, met bijzondere interesse voor:

Contacturen
Rumst
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Revalidatie bij reumatische aandoeningen Revalidatie bij reumatische aandoeningen
Tussen vallen en opstaan Tussen vallen en opstaan
Tips om jouw dagelijkse activiteiten gemakkelijker uit te voeren Tips om jouw dagelijkse activiteiten gemakkelijker uit te voeren