Symposium Iridium & Universiteit Antwerpen

09:00u - 12:00u

 

 

Uitzaaiing naar het bot vormt één van de meest voorkomende metastasepatronen bij gevorderde kanker. Voor de getroffen patiënt kan dit leiden tot aanzienlijke pijn, pathologische fracturen, druk op het ruggenmerg, uitval van zenuwen, hypercalciëmie en andere complicaties die de kwaliteit van leven alsook de dagelijkse activiteiten ernstig kunnen beperken. De preventie & behandeling ervan vormt nog steeds een belangrijke uitdaging voor het multidisciplinair team.

Het Iridium Netwerk, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, heeft een lange traditie van onderzoek naar deze aandoening. Naar aanleiding van het succesvol afronden van een eerste eigen gerandomiseerde en multicentrische studie, gesteund door Kom op tegen Kanker, wordt u van harte uitgenodigd op het symposium ‘Botmetastasen; een therapeutische paradigma shift’.

Hierbij zullen de resultaten van de studie worden besproken door de hoofdonderzoekster, dr. Carole Mercier, alsook in hun ruimere klinische context worden geplaatst door wereldautoriteit prof. dr. Arjun Saghal uit Sunnybrook (Toronto). Tenslotte zullen enkele lopende en toekomstige projecten worden geschetst door de betrokken onderzoekers.

 

Programma

9u00: Onthaal met koffie
9u30: Verwelkoming door prof. dr. Filip Lardon (vicerector UAntwerpen) 

Eerste deel – Naar ROBOMET
Moderator: prof. dr. Peter Van Dam (UZA)

9u40: Stereotactische Radiotherapie – dr. Katrien Erven (Iridium)
9u50: DESTROY studie – dr. Piet Dirix (Iridium)

Tweede deel – ROBOMET
Moderator: prof. dr. Dirk Verellen (Iridium)

10u00: ROBOMET studie (met steun van KOTK) – dr. Carole Mercier (Iridium)
10u20: ROBOMET in context – prof. dr. Arjun Saghal (Sunnybrook)

10u50: pause

Derde deel – Na ROBOMET
Moderator: prof. dr. Erik Van de Kelft (VITAZ) 

11u10 – 11u20: SABR-MESCC (met steun van KOTK) – dr. Ruben Van Den Brande (KLINA)
11u20 – 11u30: HERMES – prof. dr. Charlotte Billiet (Iridium)
11u30 – 11u50: EORTC OligoCare & OligoRARE – prof. dr. Piet Ost (Iridium)

11u50: Samenvatting & afsluiting – prof. dr. Paul Meijnders (Iridium)

12u00: Receptie

Praktische informatie


Heeft u nog vragen? Neem contact op met moca@uza.be en we helpen u graag verder. 

 

Auditorium Kinsbergen, UZA, Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem