Maatregelen m.b.t. het coronavirus

 

 

 

update: 01/04/2020 - 19:00u

 

Beste patiënt,
Beste bezoeker,

We geven op deze pagina de meest recente informatie en maatregelen mee om jezelf en onze patiënten maximaal te beschermen tegen een mogelijke COVID-19-besmetting.

 

corona - situatie van vandaag

 

Situatie op de dag van vandaag (update: 27/03/2020)

We hebben de afgelopen dagen nog extra afdelingen geopend voor COVID-verdachte en COVID-positieve patiënten. Momenteel hebben we in ons ziekenhuis 96 bedden op de verpleegafdelingen en 20 bedden intensieve zorgen klaar staan.

Alle patiënten die COVID-positief of COVID-verdacht zijn, worden opgenomen op aparte afdelingen, die strikt gescheiden zijn van de afdelingen waar onze andere patiënten verblijven.

 

 

corona - oproep materiaal

 

Zo kan je ons helpen!

We blijven nog steeds volop op zoek naar beschermschorten, maskers, handschoenen en alcoholgel.
Meer info via: www.azrivierenland.be/corona-schenkingen. Onze oprechte dank aan iedereen die ons steunt in deze uitzonderlijke tijden!

 

 

corona - opnamen

 

Ik word binnenkort opgenomen in het ziekenhuis

Alle geplande, niet-dringende ingrepen en opnamen zijn momenteel geannuleerd. We verlengen deze maatregel tot en met 17 april.

Het is niet de bedoeling dat je zelf belt: wij contacteren jou de komende dagen om je te informeren of je opname al dan niet zal doorgaan. We plannen ook geen nieuwe opnames totdat er meer zicht is op de evolutie van de pandemie. We zullen achteraf zélf met onze patiënten contact opnemen om nieuwe consultaties in te plannen.

We nemen deze maatregel preventief om het risico op besmetting voor onze patiënten en eigen medewerkers zo veel als mogelijk te beperken. Ons ziekenhuis blijft in werking: je kan nog steeds terecht op onze 3 campussen voor dringende medische zorg.

 

 

corona - consultaties

 

Ik heb een afspraak voor een consultatie

Alle niet-dringende consultaties zijn momenteel geannuleerd. We verlengen deze maatregel tot en met 17 april.

Het is niet de bedoeling dat je zelf belt: wij contacteren jou de komende dagen om je te informeren of je consultatie al dan niet zal doorgaan. We plannen ook geen nieuwe consultaties totdat er meer zicht is op de evolutie van de pandemie. We zullen achteraf zélf met onze patiënten contact opnemen om nieuwe consultaties in te plannen.

Consultaties, behandelingen en onderzoeken die dringend of noodzakelijk zijn voor het welzijn van de patiënt gaan natuurlijk wel door (chemotherapie, bloedafnames,…).

 

Screening van patiënten met een dringende afspraak of opname

Om de kans op besmetting in ons ziekenhuis tot een minimum te beperken wordt voortaan elke patiënt en zijn/haar begeleider bevraagd:

 1. Ben je in contact gekomen met iemand met een bewezen besmetting van het coronavirus?
 2. Heb je een hoest, loopneus of keelpijn?
 3. Ben je kortademig?
 4. Heb je koorts (> 38°C of rillingen)?

Je mag maximum 1 begeleider meebrengen. Als je als patiënt op 1 van deze vragen JA antwoordt, worden speciale maatregelen genomen. Heb je een (stoffen) masker, draag dit dan zeker. Zo niet, krijg je een masker van het ziekenhuis.

Een begeleider die positief antwoordt op 1 van deze vragen mag de patiënt aan het onthaal afzetten, maar het ziekenhuis niet mee binnenkomen.
 
Wees eerlijk: zo bescherm je jezelf, andere patiënten en onze zorgverleners!

 

 

corona - bezoek

 

Ik wil op bezoek komen in het ziekenhuis. Mag dat nog?
Vanaf 14 maart is het bezoek aan alle ziekenhuizen verboden. We volgen hierbij de maatregelen van het Nationaal Crisiscentrum.

Voor een aantal groepen mensen geldt het verbod niet:

 • de partner van patiënten die verblijven op de afdeling materniteit
 • ouders (of voogden) van minderjarigen die verblijven op neonatologie
 • onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase
 • begeleiders bij noodzakelijke consultaties, onderzoeken of ingrepen (max. 1 begeleider per patiënt)

Voor materniteit zijn er specifieke regels opgesteld: bezoekregeling materniteit

Heb je vragen over deze bezoekregeling? Neem hierover géén contact op met de afdeling: dit zorgt voor overbelasting van onze diensten. Contacteer uitsluitend onze algemene nummers (zie onderaan deze pagina).

Klik hier voor de poster.

 

 

corona - vuile was

 

Ik wil een opgenomen familielid wat spullen brengen of vuile was ophalen. Kan dat?
Je kan spullen voor een opgenomen familielid afgeven in de inkomhal van het ziekenhuis, in een afgesloten zak. Op deze zak kleef je een etiket met duidelijke vermelding van naam én geboortedatum. Schrijf (indien gekend) ook het kamernummer op het etiket. Geef geen geld, waardevolle of breekbare voorwerpen mee.

2x per dag bezorgen we deze op de afdelingen.

Vuile was wordt elke dag vanaf 15:00u klaargezet in een afgesloten ruimte in het onthaal.
Opgelet: wassen van kledij gebeurt bij voorkeur op 60°. Was je handen grondig als je de was in de wasmachine hebt gestoken.
Je kan deze dagelijks komen afhalen tussen 15:00u en 20:00u.

 

 

corona - communicatie patiënt

Communicatie met de gehospitaliseerde patiënten
Breng je partner, familielid of vriend(in) een virtueel bezoekje via facetime, whatsapp, skype,… Je kan natuurlijk ook een brief schrijven en deze afgeven aan het onthaal. Vermeld dan wel duidelijk naam, geboortedatum en (indien gekend) het kamernummer.

We stellen op beide campussen tablets ter beschikking, zodat onze patiënten hun familie kunnen zien voor een praatje. De psychologen en ergotherapeuten zullen hen hierbij ondersteunen.

 

 

corona - psychosociale ondersteuning

 

We zorgen voor psychologische ondersteuning voor onze opgenomen patiënten
Het bezoekverbod is voor onze patiënten geen gemakkelijke situatie… We beseffen dat een luisterend oor zeer belangrijk is, zeker voor patiënten die langere tijd gehospitaliseerd zijn en moeilijk contact kunnen maken met hun naasten. Zij bevinden zich immers in een niet-alledaagse en onzekere situatie en kunnen wat extra ondersteuning gebruiken.

We voorzien daarom psychosociale ondersteuning voor deze patiënten. Onze psychologen gaan dagelijks rond op de afdelingen en brengen een bezoekje aan patiënten die dit wensen.

Je kan onze psychologen elke dag telefonisch contacteren tussen 10:00u en 12:00u. Doe dit wél enkel voor dringende zaken, zodat zij hun tijd gebruiken om jouw naaste de nodige aandacht te geven.

 • campus Rumst: 03 880 99 01
 • campus Bornem: 03 890 17 97

 

 

corona - voorwerpen

 

Kan ik besmet worden met het COVID-19-virus door een voorwerp, oppervlakte of verpakking aan te raken?

Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus.

Het virus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven.

Het is dus belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

 

 

corona - welke geneesmiddelen

 

Welke geneesmiddelen werken tegen Covid-19?

De wetenschappelijke kennis over de mogelijke behandelingen voor het virus evolueert iedere dag. Sciensano past regelmatig haar richtlijnen aan voor de behandeling van patiënten in het ziekenhuis. Op dit moment ligt de focus op antimalaria en antivirale middelen.

Opgelet: enkel de patiënten die die ernstig ziek zijn en zijn opgenomen in het ziekenhuis, kunnen behandeld worden met deze geneesmiddelen. Er is een strikte medische opvolging nodig aangezien er nog niet voldoende wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit tegen het COVID-19. Bovendien zijn er ook risico’s aan verbonden. Deze geneesmiddelen mogen dus niet gebruikt worden door patiënten met milde symptomen of als preventieve middelen.

Voor de patiënten die niet opgenomen zijn in het ziekenhuis blijf paracetamol de beste keuze tegen koorts en pijn.

Meer info op: https://bit.ly/2JrsIHl 
Bron: FOD Volksgezondheid

 

 

corona - anderstalige informatie

 

Informatie rond COVID-19 voor anderstaligen
Er wordt heel wat informatie gepubliceerd over het coronavirus, maar vooral in het Nederlands. Het is belangrijk dat ook inwoners die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, goed geïnformeerd zijn. Het Agentschap Integratie en Inburgering van de Vlaamse overheid werkte mee aan de vertaling van de poster om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Die is nu in meer dan 10 talen beschikbaar, waaronder het Arabisch, Turks, Pools, Bulgaars, Roemeens en Russisch. Ook antwoorden op een aantal belangrijke basisvragen werden vertaald.

Informatie over COVID-19 voor doven en slechthorenden vind je via deze link.

Ken je mensen die anderstalig zijn, stuur hen deze link door. Of print de poster en fiche af en steek het bij hen in de bus. Zo help je hen, maar ook jezelf om het virus niet verder te verspreiden!

https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

 

 

corona - fake news

 

COVID-19: wat is waar? Wat is niet waar?
Het nieuws rond het coronavirus vliegt je dagelijks om de oren. Kan je het virus een halt toeroepen door extra water te drinken? Is zeep nu beter of slechter dan alcoholgel? En wat met medicatie zoals Ibuprofen?

Pittige krantenkoppen of berichten via sociale media lokken lezers, gaan 'viraal' en wekken de nodige commotie op.
Maar onnauwkeurige of verkeerde gezondheidsinformatie kan verstrekkende gevolgen hebben. Kan jij nog onderscheiden wat 'fake news' is en wat niet?

Gezondheid en wetenschap is daarom gestart met een 'fact check corona', die ze dagelijks diverse malen zullen updaten. Surf hiervoor naar: https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media.

 

 

corona - bescherm jezelf

 

Hoe bescherm ik mezelf zo veel als mogelijk tegen besmetting?

 • Was je handen regelmatig en grondig met zeep. Reken zo'n 40 tot 60 seconden per wasbeurt.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze onmiddellijk weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Blijf thuis als je je ziek voelt.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Vermijd handen geven.
 • Vermijd nauw contact met personen.

Klik hier voor de poster.

 

 

corona - besmet persoon

 

Wat als je koorts of ademhalingsproblemen hebt of kwam in contact met een mogelijk besmette persoon?
Neem EERST telefonisch contact op met je huisarts: deze zal je verder begeleiden. Blijf thuis om mogelijke verdere besmetting te beperken. Vertoon je ernstige symptomen, meld je dan aan op de dienst spoedgevallen en vermeld onmiddellijk dat je in het buitenland verbleef/in contact kwam met een mogelijk besmette patiënt.

 

 

corona - informatie

 

Maak je je ongerust of wens je meer informatie?
Surf naar www.info-coronavirus.be of bel naar 0800 14 689 voor algemene informatie vanuit de overheid.

Surf naar www.azrivierenland.be/coronavirus. Je vindt hier alle nodige informatie over de organisatie van ons ziekenhuis. Deze pagina krijgt dagelijks een update.

Kom zeker NIET naar het ziekenhuis, maar neem TELEFONISCH contact op:

 • campus Rumst: 03 880 90 11
 • campus Bornem/Willebroek: 03 890 16 11

 

 

corona - screening

 

Screening op COVID-19
Er wordt enkel nog screening uitgevoerd bij patiënten met respiratoire klachten en koorts die opgenomen moeten worden. Bij enkel milde respiratoire klachten en/of koorts wordt GEEN TEST meer uitgevoerd. We volgen hierbij de richtlijnen van het FOD Volksgezondheid. Heb je ademhalingsklachten, koorts, hoesten,...? Bel dan naar jouw huisarts! Hij zal oordelen of je in aanmerking komt voor een consultatie op onze pre-triagepost en zo nodig een afspraak maken.

Wil je meer informatie over screeningsresultaten?
Kom zeker NIET naar het ziekenhuis, maar wacht thuis. Onze spoedartsen brengen je onmiddellijk op de hoogte zodra de resultaten bekend zijn. Hou er rekening mee dat door het groot aantal af te nemen testen deze resultaten meerdere dagen op zich kunnen laten wachten.