AZ Rivierenland erkend als GRACE-centrum voor knie- en heupchirurgie!

 

ERAS of Enhanced Recovery After Surgery bestaat al sinds de jaren ‘90, maar wint de laatste jaren enorm aan populariteit (vooral in de Scandinavische landen). Innovatie, optimalisatie van technieken en een nauwe samenwerking met alle zorgactoren binnen én buiten het ziekenhuis zorgen voor een sneller herstel van de patiënt en een korte opnameduur in het ziekenhuis.

Het doel van ERAS is om patiënten preoperatief optimaal voor te bereiden (voorbereidende kinesitherapie, screening en behandeling van bloedarmoede, …), de chirurgische stressrespons op het lichaam te beperken en postoperatief het herstel te bevorderen.

 

Multidisciplinaire aanpak
ERAS is is gebaseerd  op het voortdurend teamwerk en de toepassing van duidelijk omschreven procedures.
Het gaat om tal van professionals die betrokken zijn bij de patiëntenzorg: anesthesisten, chirurgen, verpleegkundigen, verzorgers, voedingsdeskundigen, kinesitherapeuten, psychologen, huisartsen, maatschappelijk werkers, administratief personeel, ... Het is multidisciplinaire zorg waarbij communicatie tussen de verschillende betrokkenen centraal staat. De patiënt speelt ook een essentiële rol en wordt een belangrijke partner in het verzorgend team.

 

Het GRACE-label
AZ Rivierenland heeft nu ook hiervoor een officiële wetenschappelijke validatie gekregen en is erkend als GRACE-centrum (Groupe francophone de réhabilitation améliorée après chirurgie). Deze organisatie reikt kwaliteitslabels uit aan ziekenhuizen die ERAS-programma’s volgen en implementeren. Een mooie waardering voor de dagelijkse inzet van het ganse team!

 

Thomas Boogmans

 

“De dag zelf naar huis kunnen gaan is niet het hoofddoel. Het is een logisch gevolg van de optimalisatie van het zorgpad, waarbij we steeds in eerste instantie het welzijn van onze patiënt voorop stellen”, aldus anesthesist dr. Thomas Boogmans.

 

 

GRACE-label ERAS