Werken 's Herenbaan - Antwerpsestraat

 

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant werken in de omgeving van onze campus in Rumst. De brug wordt heringericht met veilige dubbelrichtingsfietspaden en ook de kruispunten aan beide zijden van de brug worden mee aangepast. Dit heeft jammer genoeg tijdelijk grote gevolgen voor de bereikbaarheid van onze campus.

 

FASE 1: 29/04 tot 31/05

In deze fase worden in beide rijrichtingen de rechterrijstroken, fietspaden en voetpaden op de Antwerpsestraat ingenomen als werfzone. Het verkeer op de N177 rijdt op de linkerrijstrook.

De ‘s Herenbaan wordt voor alle verkeer afgesloten en de verkeerslichten op de N177 t.h.v. dit kruispunt worden tijdens de ganse uitvoeringsperiode van de werken uit dienst genomen. Ook de brug in de richting van de Delhaize wordt afgesloten. Enkel prioritaire voertuigen mogen hier gebruik van maken.

Fietsers en voetgangers volgen een plaatselijke omleiding via de Uitbreidingsstraat, de 's Herenbaan en het fietspad parallel aan de N171. Fietsers en voetgangers die de A12 willen oversteken worden omgeleid via de brug van de Kerselaarlaan. Autoverkeer steekt de A12 over via de brug van de Noeverselaan.

 

FASE 2: 31/05 tot 16/06

In deze fase worden de linkerrijstroken van de Antwerpsestraat en de brug van de 's Herenbaan aangepakt. Het verkeer op de N177 rijdt op de rechterrijstrook. Tijdens deze fase is enkel de brug van de 's Herenbaan nog afgesloten, de aansluitingen op de Antwerpsestraat zijn opnieuw open. Ook de fiets- en voetpaden van de Antwerpsestraat zijn dan opnieuw toegankelijk.

Vanaf 18/06 wordt de brug definitief enkelrichting en enkel opengesteld van de kant van de Delhaize richting de ’s Herenbaan.

 

Asfaltering: 15/06 en 16/06

Naast de werken aan de brug wordt in 2 zones ook het wegdek van de Antwerpsestraat (N177) vernieuwd. Deze werken gebeuren uitsluitend 's avonds en 's nachts (tussen 20:00u en 06:00u) om de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden. Overdag is er geen verkeershinder.

 

Spoedgevallen

De dienst spoedgevallen en de triagepost blijven te allen tijde bereikbaar via de N177. Door het afsluiten van de 's Herenbaan kunnen patiënten die via de Molenstraat komen onze dienst spoedgevallen evenwel enkel bereiken via parking 1 en dan te voet tot de ingang van spoedgevallen wandelen (100 meter). Op de parking is de route naar spoedgevallen goed bewegwijzerd.

Wil je toch met de auto tot aan de inrit van spoedgevallen geraken, dan moet je de omleiding langs de Kerselaarlaan en Acacialaan (park van Boom) nemen en de bordjes van parking 2/3 via de N177 volgen.

 

Een kleine tip!

Met de zomermaanden in aantocht is de fiets een mooi alternatief om naar het ziekenhuis te komen! We hebben een fietsenstalling voorzien ter hoogte van de tijdelijke ingang.
Je vindt AZ Rivierenland campus Rumst tussen fietsknooppunten 24 en 25.

 

 

Meer informatie over de voortgang van de werken vind je op 
https://wegenenverkeer.be/werken/aanpassings-en-asfalteringswerken-op-antwerpsestraat

 

wegenwerken bereikbaarheid