Publicatie beleidsrapporten cardiaal zorgtraject

 

Zorginspectie ziet toe op de bewaking en verbetering van kwaliteit van zorg binnen de Vlaamse ziekenhuizen. Het toezichtsmodel van Zorginspectie bestaat uit enerzijds nalevingstoezicht en anderzijds systeemtoezicht.

Het nalevingstoezicht gebeurt in alle Vlaamse ziekenhuizen en richt zich op zorgtrajecten. Een zorgtraject is een traject dat een gelijkaardige groept patiënten doorloopt in een ziekenhuis. Via onaangekondigde inspecties controleert Zorginspectie of het ziekenhuis in praktijk voldoet aan de vooropgestelde eisen. In deze inspectiecyclus heeft Zorginspectie het cardiale zorgtraject onder de loep genomen, met specifieke aandacht voor cardiale pathologie.

 

AZ Rivierenland campus Rumst

Campus Bornem kreeg onaangekondigd bezoek op 16 april 2019 (09:00u - 11:00u). De diensten D1, medium care, de stroke unit en de afdelingen waar telemetrie wordt opgevolgd werden gecontroleerd.

Campus Bornem heeft binnen het cardiologisch zorgtraject volgende erkenningen:

  • cardiaal zorgprogramma A (cardiale basiszorg)
  • cardiaal zorgprogramma P (pacemakertherapie)

Bevindingen:

De medische equipe voor het zorgprogramma cardiale pathologie A voldoet volledig aan de gecontroleerde voorwaarden.

De permanentie voor het zorgprogramma cardiale pathologie A voldoet volledig aan de gecontroleerde voorwaarden.

Alle beademingstoestellen, externe pacemakers, defibrillatoren, monitoren, ECG-toestellen en centrale componenten van telemetriebewaking krijgen minstens jaarlijks een inspectie en voldoen zo aan de gecontroleerde voorwaarden.

Alle patiëntenkamers en zorgverstrekkers beschikken over een oproepsysteem voor reanimatie.

Telemetrie was overal aanwezig.

De staand orders ter uitvoering van het pijnbeleid zijn volledig nagekeken en gevalideerd.

Alle gecontroleerde dossiers van patiënten met een cardiale aandoening zijn nagekeken en goedgekeurd op de aanwezigheid van voldoende pijnscores. 3 dossiers vertoonden een gebrek aan informatie rond medicatie in het cathlab.

Op basis van deze bevinden heeft Zorginspectie beslist dat een hercheck niet nodig was op campus Rumst.

 

AZ Rivierenland campus Bornem

Campus Bornem kreeg onaangekondigd bezoek op 1 oktober 2018 (08:30u - 11:30u). De diensten D1, D2 en de afdelingen waar telemetrie wordt opgevolgd werden gecontroleerd.

Campus Bornem heeft binnen het cardiologisch zorgtraject volgende erkenningen:

  • cardiaal zorgprogramma A (cardiale basiszorg)
  • cardiaal zorgprogramma B (cardiale invasieve zorg)

Bevindingen:

De medische equipe voor het zorgprogramma cardiale pathologie A voldoet volledig aan de gecontroleerde voorwaarden.

De permanentie voor het zorgprogramma cardiale pathologie A voldoet volledig aan de gecontroleerde voorwaarden.

Alle beademingstoestellen, externe pacemakers, defibrillatoren, monitoren, ECG-toestellen en centrale componenten van telemetriebewaking krijgen minstens jaarlijks een inspectie en voldoen zo aan de gecontroleerde voorwaarden.

Telemetrie was overal aanwezig.

De staand orders ter uitvoering van het pijnbeleid zijn volledig nagekeken en gevalideerd.

Alle gecontroleerde dossiers van patiënten met een cardiale aandoening zijn nagekeken en goedgekeurd op de aanwezigheid van voldoende pijnscores. Geen enkel dossier had onvoldoende informatie rond transfers.

Er werd enkel een bemerking gegeven voor volgend criterium:
4 kamers hebben een oproepsysteem voor reanimatie. 6 kamers hadden geen werkend oproepsysteem voor reanimatie. Dit werd onmiddellijk opgelost.

De hercontrole op 16 september 2019 was positief, zodat ook campus Bornem volledig geslaagd is in het nalevingstoezicht voor het cardiale zorgtraject.