Nutrition day 2019

Nutrition Day is een wereldwijd initiatief tegen ondervoeding in ziekenhuizen of zorginstellingen.

Elk jaar wordt er op 1 vastgelegde dag - dit jaar op 8 november - een wereldwijde audit georganiseerd: tijdens deze dag wordt er gescreend d.m.v. uniforme vragenlijsten naar ondervoeding bij de patiënten. De resultaten worden nadien teruggekoppeld voor benchmarking en dragen bij tot het verbeteren van het algemeen voedingsbeleid in de zorg.

Ook dit jaar neemt ons ziekenhuis deel aan de wereldwijde audit.  Zowel op campus Rumst als campus Bornem worden op deze dag de patiënten van 1 verpleegafdeling uitgebreid gescreend door de leden van het voedingsteam.

We brengen die dag ook graag het belang van een goede voedingstoestand en de impact van ondervoeding onder de aandacht bij ál onze patiënten. Alvast een bedankje aan alle zorgverleners en patiënten die ons hun medewerking verlenen die dag!

 

Nutrition day 2019_2

Nutrition day 2019-2