Kwaliteit in het ziekenhuis

Kwaliteit en veiligheid in de zorg is belangrijk voor elke patiënt!
We hebben hiervoor een kwaliteitsbeleid uitgewerkt en er vinden regelmatig interne en externe audits plaats. Op basis hiervan voeren we continu verbeteracties uit om steeds veilige en kwalitatieve zorg te kunnen garanderen.

 

AZ Rivierenland is als dynamisch ziekenhuis jouw partner in de zorg dicht bij huis.
Om jouw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken trachten wij jou steeds te betrekken in het zorgproces.
We hechten veel belang aan jouw mening als patiënt, daarom organiseren we patiëntenpanels, patiëntenenquêtes, ... We willen jullie alvast bedanken voor jullie enthousiaste medewerking.