Kinderdagverblijf Kabouterland

Kinderdagverblijf Kabouterland is een afdeling van vzw AZ Rivierenland. Het kinderdagverblijf is vergund door Kind & Gezin voor 75 plaatsen reguliere opvang van kindjes tussen 0 en 3,5 jaar. Het voldoet aan de eisen die de overheid stelt.

Dankzij de verruimde openingsuren kan je er terecht voor kinderopvang vanaf 06:30u tot 18.30u ’s avonds. De procedures die deel uitmaken van het (pedagogisch) beleid en kwaliteitsmanagement zijn op eenvoudige vraag te raadplegen in het kwaliteitshandboek.

De kostprijs is afhankelijk van het inkomen (IKT). Het kinderdagverblijf vraagt minimaal drie aanwezigheidsdagen per week (of 12 per maand bij wisselende uurroosters).
 

Vergeet niet tijdig in te schrijven!
De wettelijke voorrangsregels worden gerespecteerd. Personeelsleden van AZ Rivierenland dienen binnen de eerste drie maanden van de zwangerschap in te schrijven op de wachtlijst om te kunnen genieten van de interne voorrangsregel.