Het nieuwe stroke protocol: een jaar en veel behandelingen later

 

De neurologen van AZ Rivierenland hebben campusoverschrijdend een stroke protocol uitgewerkt om de aanpak van een beroerte snel en efficiënt aan te pakken op het moment dat er geen tijd verloren mag gaan. De eerste uren na de beroerte zijn immers cruciaal: hoe sneller een beroerte herkend en behandeld kan worden, hoe beter de vooruitzichten voor de patiënt.

Zo start de behandeling van de patiënt al vóór de patiënt op spoedgevallen toekomt, met een melding aan de dienst spoedgevallen dat een patiënt met een beroerte op komst is. Na een snelle maar nauwkeurige evaluatie wordt er nagegaan of de patiënt een of beide behandelingen mag krijgen en nadien wordt de patiënt op de stroke unit (beroerte-eenheid) te campus Rumst opgenomen. Tijdens de opname in onze stroke unit zet ons  multidisciplinair team zich in voor de behandeling en revalidatie, zodat patiënten na ontslag uit het ziekenhuis zo goed mogelijk kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Het team, dat bestaat uit  een neuroloog, een specialist fysische geneeskunde en revalidatie, een kinesitherapeut, een logopedist, een ergotherapeut, een verpleegkundige van de stroke unit en een sociaal verpleegkundige, bespreekt wekelijks multidisciplinair (over de verschillende disciplines heen) per patiënt de beste revalidatiestrategie.

Een stroke unit (beroerte-eenheid) is wetenschappelijk trouwens bewezen als een sterke factor dat het verloop van de recuperatie van een beroerte patiënt positief kan beïnvloeden. 

Een dik jaar en veel behandelingen later is de tijd rijp om de eerste conclusies te trekken. We kennen zeer goede resultaten en merken een exponentiële toename van het aantal patiënten die naar AZ Rivierenland worden gebracht en uiteindelijk genezen zijn of sneller recupereren.

 

Wat zijn onze voornaamste conclusies tot nu toe?

 • De gemiddelde tijd tussen het duidelijk begin van een beroerte en aankomst in het ziekenhuis bedraagt 64 minuten. We willen dat 112 zo snel als mogelijk wordt verwittigd door de bevolking te blijven informeren via infomomenten, de sociale media, website, brochures. De FAST-test is de beste manier om een beroerte te herkennen. FAST staat voor Face Arms Speech Time: kijk of de mond scheef staat, de arm minder goed beweegt, de patiënt onduidelijk spreekt en als een van deze verschijnselen aanwezig zijn, bel dan onmiddellijk 112.
   FAST herken een beroerte
   
 • De tijd van aankomst in het ziekenhuis tot medische beeldvorming is gemiddeld conform de richtlijnen en niet verschillend tussen onze 2 campussen in Rumst en Bornem. Wanneer een patiënt met beroerte toekomt en het stroke protocol wordt geactiveerd, wordt de dienst medische beeldvorming op voorhand verwittigd. Zo geven we maximale prioriteit en kunnen we mogelijk tijdsverlies minimaliseren.
   
 • Bijna 50% van de behandelde patiënten is bij ontslag volledig hersteld of ondervindt slechts een zeer beperkte toename van invaliditeit. De efficiënte aanpak door het personeel in het ziekenhuis is hierin bepalend. Daarom blijven we inzetten op bijscholing voor onze medewerkers in het ziekenhuis en de ambulancediensten. Omdat ook de huisarts een belangrijke rol speelt in de behandelingsketting bij een beroerte willen we op regelmatige basis zorgen voor infomomenten voor de huisartsen in onze zorgregio.
  Na 1 jaar mogen wij besluiten dat de efficiënte aanpak van beroertepatiënten in AZ Rivierenland zeer gunstig evolueert. Wij blijven natuurlijk de cijfers evalueren om steeds beter te doen in de komende jaren.
   
   

De TIA-kliniek

 • Patiënten met een TIA (mini-beroerte) en een laag risico op herval op korte termijn krijgen een snelle ambulante work-up, waarbij zij binnen enkele dagen de nodige onderzoeken en de juiste behandeling ambulant krijgen, zonder hiervoor onnodig opgenomen te moeten worden.