Digitaal patiëntendossier Primuz succesvol opgestart op spoedgevallen!

 

Een afspraak maken, resultaten van labo en medische beeldvorming bekijken, facturatie, alle medische en verpleegkundige zorgen tijdens een opname, …? Waar we vroeger hiervoor verschillende systemen gebruikten, stappen we nu stelselmatig over naar 1 digitaal dossier, Primuz. Dit komt de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor jou als patiënt ten goede!

 

Spoedgevallen campus Bornem mocht vandaag de spits afbijten. Een minutieuze voorbereiding en grondige opleiding voor onze medewerkers zorgden alvast voor een vlotte omschakeling! In de loop van 2022 en 2023 worden de andere afdelingen stelselmatig overgeschakeld naar PRIMUZ.

 

#samensterkinzorg #primuz @UZBrussel @CTG