De helix-partners slaan de handen in elkaar tegen cyberaanvallen

 

ASF cyberaanvallen

 

We leven steeds meer in een digitale wereld. Deze evolutie brengt een heleboel opportuniteiten, maar ook nieuwe uitdagingen met zich mee. De allerbelangrijkste hiervan is hoe we deze informatie veilig houden!

Cyberincidenten hebben ernstige gevolgen voor de maatschappij en economie. Ook in de gezondheidszorg is deze trend duidelijk voelbaar. Met de elektronische patiëntendossiers, de patiëntenportalen zijn we als helix-netwerk steeds kwetsbaarder voor cyberaanvallen.

De data die circuleren binnen de gezondheidszorg zijn dermate gevoelig en persoonlijk, dat het verhogen van de veiligheid van netwerk- en informatiesystemen noodzakelijk is. Digitale veiligheid regelen en garanderen is echter een gedeelde verantwoordelijkheid. Enerzijds speelt de organisatie en architectuur van ICT hierin uiteraard een sleutelrol, anderzijds is er de zogenaamde human firewall. Hoe alert zijn de patiënten zelf? Hoe voorbereid zijn zij op cyberaanvallen? En hoe alert zijn onze eigen ziekenhuismedewerkers?

Om te voorkomen dat ze een makkelijk doelwit vormen, worden sensibiliseringstrainingen opgezet. Zo lanceerde het Europees Sociaal Fonds (ESF) een oproep om de ontwikkeling van basisvaardigheden rond cybersecurity te stimuleren in Vlaamse ondernemingen.

De partners van het helix-netwerk (AZ Klina Brasschaat, UZA Edegem, AZ Monica Antwerpen en Deurne, AZ Voorkempen Malle en AZ Rivierenland Rumst en Bornem) aarzelden dan ook geen seconde om samen een opleidingsaanbod uit te werken op maat van de zorg, en doopten het project CYZO (Cybersecurity in de zorg, gesubsidieerd door ESF). Het opleidingsaanbod uitgewerkt binnen CYZO zal nadien andere zorginstellingen kunnen ondersteunen in het verhogen van hun maturiteit op vlak van cybersecurity. Voor het beschikbaar stellen van deze opleidingen kunnen we rekenen op bestaande netwerken, zoals Zorgnet Icuro.

De helix-ziekenhuizen werken hiervoor samen met Phished, een autoriteit op vlak van cybersecurity, met expertise in het verhogen van de bewustwording via opleidingen, vertrekkende vanuit mysteriemails en nulmetingen. Zij hebben in hun aanbod al een Phished academy, van waaruit het opleidingsaanbod van CYZO zal vertrekken.

Het opleidingsaanbod dat de helix-partners samen zullen uitwerken bestaat uit zowel algemene als specifieke opleidingen op maat van de zorg, niet-zorg en administratie.

In een volgende fase wordt dit pakket ook opengesteld aan patiënten: hoe meer we ons bewust zijn van cyberaanvallen, hoe meer we samen de strijd kunnen aangaan. Via zowel traditionele als innovatieve opleidingsvormen gooien we werkelijk alles in de strijd tegen cybercriminaliteit!