COVID-19: info voor zorginstellingen

update: 20/10/2020

Beste,

Via deze pagina stellen wij graag onze kennis en expertise ter beschikking en ondersteunen wij je graag met nuttige en praktische informatie en richtlijnen die van toepassing zijn in AZ Rivierenland. Zijn hierover vragen of bemerkingen, dan kan je contact opnemen met ons team kwaliteit (contactgegevens onderaan).

 

Uitvoering van PCR-testen en wissers
We kunnen op de dag van vandaag in de labo's van AZ Rivierenland (nog) geen PCR-testen uitvoeren. Stalen kunnen dus best doorgestuurd worden naar de gekende laboratoria. We zijn ook in kennis gesteld dat het Rode Kruis nog mogelijkheden heeft om stalen te testen.
We hebben zelf een beperkte voorraad aan wissers, waardoor we momenteel geen wissers kunnen bezorgen aan de zorginstellingen in de regio. Zodra hierin verandering komt, geven wij hierover info via deze pagina.

 

Snelle en correcte communicatie bij positieve test
Het is voor iedereen belangrijk om tijdige en correcte informatie te krijgen over de gezondheidstoestand van jullie bewoners. Bij een positieve test brengen we je daarom hiervan onmiddellijk op de hoogte. Dit stelt je in staat om de noodzakelijke maatregelen voor deze bewoner te tellen.

Contactpersonen:

 

DNR-codering
Vermits wij de beschikbare arbeidskrachten en middelen zo efficiënt mogelijk dienen in te zetten, dringen wij er op aan om zeer kritisch te zijn met betrekking tot elke opname vanuit het WZC. 

Patiënten met een negatieve wilsbeschikking of met een vastgestelde DNR-codering horen op dit moment niet thuis in het ziekenhuis, maar worden best maximaal palliatief verzorgd in het WZC waar ze verblijven. Op deze manier kunnen we de ons ter beschikking gestelde middelen maximaal inzetten voor onze andere patiënten. Moge deze crisis een aanleiding zijn om voorafgaandelijke zorgplanning (negatieve wilsbeschikking) bij al jouw patiënten ter sprake te brengen, zodat hierin duidelijkheid is op het ogenblik dat er zich een gezondheidsprobleem zou voordoen. Wij hopen op jouw begrip voor deze moeilijke beslissing en stipte opvolging van deze afspraak.

 

Instructievideo's en richtlijnen

Alle andere beschikbare procedures en richtlijnen vind je onderaan deze pagina.

 

Informatie over de organisatie in AZ Rivierenland
Alle informatie die we extern communiceren naar onze patiënten, bezoekers,… vind je terug op www.azrivierenland.be/coronavirus. Deze pagina krijgt dagelijks een update afhankelijk van hoe de situatie evolueert en de maatregelen wijzigen. Via deze pagina krijg je dus steeds de meest recente communicatie over de richtlijnen in ons ziekenhuis en de voorbereidingen en organisatie die we treffen om COVID-positieve patiënten op te vangen.

 

Thuiszorg
Ook de thuiszorg kent een stijging van het aantal COVID-19-patiënten. De diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging hebben zich zodanig georganiseerd dat ze de COVID-19 patiëntenstroom kunnen opvangen in gescheiden cohortzorgteams, waarbij een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts al potentieel besmet  beschouwd worden.
Vanaf donderdag 16 april 2020 moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19-positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via 0800 11 833. Dit nummer is 24/7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen.
Ook schakelzorgcentra en woonzorgcentra kunnen via dit nummer hulp vragen.

 

 

Nuttige contacten

Team kwaliteit

  • campus Rumst: 03 880 99 08
  • campus Bornem: 03 890 59 34

Externe liaison

Geriaters

  • campus Rumst: dr. Paul De Winter (03 880 91 90)
  • campus Bornem: dr. Liesbeth Willems (03 860 37 52) en dr. Katelijne De Waele (03 890 16 11)

Ziekenhuishygiëne

  • Els De Pinnewaert: 03 890 16 53
  • dr. Myriam Callaert: 03 890 59 00

 

Wij danken jullie om samen met alle zorgverleners voor de bewoners en patiënten te zorgen.

 

WZC opname bij mogelijk covid-positieve bewoner WZC opname bij mogelijk covid-positieve bewoner
Aan- en uitkleedprocedure COVID 19 Aan- en uitkleedprocedure COVID 19
Aan- en uitkleedprocedure aanvulling (code oranje schorten) - COVID Aan- en uitkleedprocedure aanvulling (code oranje schorten) - COVID
Aan- en uitkleedprocedure aanvulling (code oranje schorten) - TRANSIT Aan- en uitkleedprocedure aanvulling (code oranje schorten) - TRANSIT
Uitkleedprocedure overall Uitkleedprocedure overall
Afvalmanagement - instructiekaart Afvalmanagement - instructiekaart
Afvalmanagement - procedure Afvalmanagement - procedure
Beschermingsmiddelen per afdeling Beschermingsmiddelen per afdeling
Aanvraagformulier staalafname COVID-19_NRC_form_NL Aanvraagformulier staalafname COVID-19_NRC_form_NL
Aanvraagformulier labo COVID-19 Aanvraagformulier labo COVID-19
Aanvraagformulier COVID-19 antistoffen Aanvraagformulier COVID-19 antistoffen
Procedure COVID 19-patiënten Procedure COVID 19-patiënten
Richtlijnen afname nasofaryngeaal staal Richtlijnen afname nasofaryngeaal staal
Richtlijnen inpakken labostalen en communicatie laboresultaten Richtlijnen inpakken labostalen en communicatie laboresultaten
Einde levensfase of overlijden bij COVID-19 Rumst Einde levensfase of overlijden bij COVID-19 Rumst
Einde levensfase of overlijden bij COVID-19 Bornem Einde levensfase of overlijden bij COVID-19 Bornem
Richtlijnen bezoek bij patiënt kritiek of eindelevensfase Richtlijnen bezoek bij patiënt kritiek of eindelevensfase