COVID-19: info voor huisartsen

update: 20/10/2020

 

Beste,

Via deze pagina stellen wij graag onze kennis en expertise ter beschikking en ondersteunen wij je graag met nuttige en praktische informatie en richtlijnen die van toepassing zijn in AZ Rivierenland. Zijn hierover vragen of bemerkingen, dan kan je contact opnemen met ons team kwaliteit (contactgegevens onderaan).

 

Wij garanderen veilige zorg
In het ziekenhuis zijn heel wat aanpassingen gedaan om onze patiënten op een veilige manier te ontvangen en de nodige zorg te geven. Ook van onze patiënten wordt verwacht dat zij de genomen maatregelen nauwkeurig opvolgen om zichzelf en anderen te beschermen. Alle richtlijnen worden intra muros gecommuniceerd via flyers, posters en digitale schermen.

 

Consultaties en opnamen
Mochten we  overgaan tot uitstel van niet-dringende zorg dan zal jouw patiënt hiervan persoonlijk worden verwittigd. Indien dit een algemene maatregel betreft, zullen we ook de huisartsen hierover informeren. Maar we herhalen dat alle zorg op dit moment op een veilige manier kan gebeuren binnen AZ Rivierenland.

 

Instructievideo's en richtlijnen

Alle andere beschikbare procedures en richtlijnen vind je onderaan deze pagina.

 

Informatie over de organisatie in AZ Rivierenland
Alle informatie die we extern communiceren naar onze patiënten, bezoekers,… vind je terug op www.azrivierenland.be/coronavirus. Deze pagina krijgt regelmatig een update afhankelijk van hoe de situatie evolueert en de maatregelen wijzigen. Via deze pagina krijg je dus steeds de meest recente communicatie over de richtlijnen in ons ziekenhuis en de voorbereidingen en organisatie die we treffen om COVID-positieve patiënten op te vangen.

 

Nuttige contacten

Team kwaliteit

  • campus Rumst: 03 880 99 08
  • campus Bornem: 03 890 59 34

Ziekenhuishygiëne

  • Els De Pinnewaert: 03 890 16 53
  • dr. Myriam Callaert: 03 890 59 00

 

We blijven de situatie permanent opvolgen en houden je regelmatig op de hoogte van de laatste maatregelen.

 

Aan- en uitkleedprocedure COVID 19 Aan- en uitkleedprocedure COVID 19
Aan- en uitkleedprocedure aanvulling (code oranje schorten) - COVID Aan- en uitkleedprocedure aanvulling (code oranje schorten) - COVID
Aan- en uitkleedprocedure aanvulling (code oranje schorten) - TRANSIT Aan- en uitkleedprocedure aanvulling (code oranje schorten) - TRANSIT
Uitkleedprocedure overall Uitkleedprocedure overall
Afvalmanagement - procedure Afvalmanagement - procedure
Afvalmanagement - instructiekaart Afvalmanagement - instructiekaart
Beschermingsmiddelen per afdeling Beschermingsmiddelen per afdeling
Aanvraagformulier labo COVID-19 Aanvraagformulier labo COVID-19
Aanvraagformulier COVID-19 antistoffen Aanvraagformulier COVID-19 antistoffen
Procedure COVID 19-patiënten Procedure COVID 19-patiënten
Richtlijnen bij endoscopische ingrepen Richtlijnen bij endoscopische ingrepen
Richtlijnen afname nasofaryngeaal staal Richtlijnen afname nasofaryngeaal staal
Richtlijnen bezoek bij patiënt kritiek of eindelevensfase Richtlijnen bezoek bij patiënt kritiek of eindelevensfase
Einde levensfase of overlijden bij COVID-19 Rumst Einde levensfase of overlijden bij COVID-19 Rumst
Einde levensfase of overlijden bij COVID-19 Bornem Einde levensfase of overlijden bij COVID-19 Bornem