Geneeskunde 2

Campus Bornem

 

Geneeskunde 2 is gemengde afdeling voor interne geneeskunde en heelkunde.
Enerzijds is het een acute afdeling voor diagnose en behandeling van patiënten voor gastro-enterologie. Anderzijds worden patiënten voor obesitaschirurgie op deze afdeling opgenomen. Een derde belangrijke groep patiënten op de afdeling zijn deze met een oncologisch probleem. In nauwe samenwerking met artsen, het oncologisch support team en het palliatief support team ondersteunen wij onze patiënten en hun familie/naasten zo goed mogelijk.
Elke groep van patiënten vereist een gespecialiseerde benadering en aanpak.

 

Veilige en kwaliteitsvolle zorg
De afdeling geneeskunde 2 streeft naar veilige, kwaliteitsvolle zorg op maat van de patiënt. We hebben hiervoor een deskundig, multidisciplinair team, dat ondersteund wordt door logistieke medewerkers, de schoonmaakdienst en technische diensten. We begeleiden onze studenten verpleegkunde op een deskundige manier: zo wordt ingezet op continue veilige zorg en vorming van toekomstige collega’s.

 

Onze afdeling
De verpleegafdeling geneeskunde 2 telt 24 bedden, waarvan 12 eenpersoons- en 6 tweepersoonskamers. Elke kamer is voorzien van een wastafel, een toilet, een televisietoestel en een telefoon. Naast de patiëntenkamers en de standaardvoorzieningen (bezoekerstoilet, douche voor patiënten) voorzien we een gespreksruimte waar patiënten en familie even kunnen zitten voor persoonlijke gesprekken of in afwachting van het vrijkomen van de kamer.

 

Verwelkoming op de afdeling
Bij opname op de afdeling word je verwelkomd door één van de medewerkers van de afdeling. Deze vult samen met jou een vragenlijst in, noodzakelijk om jou een correcte zorg op maat te kunnen geven. Wij vragen ook om een medicatielijst met een overzicht van de thuismedicatie in te vullen en deze te handtekenen. Deze lijst dient als basis voor jouw medicatieschema en wordt door de arts bevestigd en zo nodig aangepast.
De behandelend specialist komt dagelijks langs om met jou de behandeling en planning van de nodige onderzoeken te bespreken. De verantwoordelijke verpleegkundige vertelt je graag wanneer de arts op de afdeling komt en neemt bij dringende problemen contact op met jouw behandelend specialist.

 

Terug naar huis
Bij ontslag ontvang je een medische ontslagbrief, een medicatieschema en de nodige afspraken om je verder ambulant op te volgen. Stel gerust vragen als er iets niet duidelijk is. We zijn er namelijk om jou te helpen. Wij wensen jou een aangenaam verblijf en een spoedig herstel!