Geneeskunde 1

campus Bornem

Geneeskunde 1 campus Bornem is een acute afdeling voor diagnose en behandeling. Op onze afdeling verblijven patiënten voor de internistische disciplines cardiologie, pneumologie, endocrinologie en diabetologie, nefrologie en neurologie. De verpleegafdeling telt 18 kamers, waarvan 6 eenpersoonskamers en 12 tweepersoonskamers.

 

Continue opvolging van hart en longen
We beschikken over 8 telemetriekanalen om onze patiënten gericht te volgen op cardiaal vlak en over 4 teleoxymetriekanalen om patiënten ook pneumologisch te monitoren: patiënten dragen een zender die het hartritme (cardiaal) of de zuurstofverzadiging (pneumologisch) registreert en doorstuurt naar een centrale monitor die zowel op intensieve zorgen als op onze afdeling kan worden opgevolgd. Aan patiënten die onder telemetrie staan, wordt gevraagd om de verpleging te verwittigen bij het verlaten van de afdeling.

 

Ondersteuning van diabetes- en nierpatiënten
De diabeteseducatoren van de conventie brengen jou de nodige kennis en vaardigheden bij wanneer je voor het eerst wordt geconfronteerd met diabetes. Indien jouw nieren zodanig zijn verzwakt dat een ondersteuning met nierdialyse is vereist, wordt dit uitgevoerd - in samenwerking met de dienst nefrologie van het UZA in Antwerpen - op de highcare in Antwerpen of de lowcare in Bornem.

 

Neurologische en psychologische ondersteuning
De neuroloog stuurt een team van psychologen aan die jou ook dagelijks zullen bezoeken indien hun begeleiding deel uitmaakt van jouw behandeling.

 

Veilige en kwaliteitsvolle zorg voor onze patiënten
We streven naar een patiëntgerichte, veilige en kwaliteitsvolle zorg en zijn fier op de NIAZ–accreditatie die we op een schitterende wijze behaalden. Om dit te borgen werken we met een multidisciplinair team van artsen, paramedici, verpleegkundigen, pastorale en palliatieve medewerkers én kunnen we steeds beroep doen op de ondersteuning van onderhoud, technische diensten en een goed gestructureerde logistieke pool.

Op de afdeling ontmoet je ook artsen in opleiding en studenten verpleegkundige. Ze worden op een deskundige manier begeleid door onze specialisten en door de verpleegkundigen van de afdeling. Op die manier wordt ervaring doorgegeven en willen we meewerken aan de vorming van onze toekomstige collega’s.

Jouw behandelend specialist komt dagelijks langs om met jou de planning van de nodige onderzoeken af te spreken en jouw behandeling voor te stellen en te verduidelijken. De verantwoordelijke verpleegkundige vertelt je graag wanneer de arts op de afdeling komt en neemt bij dringende problemen contact op met jouw arts.

 

Verwelkoming op de afdeling
Bij jouw opname op de afdeling word je verwelkomd door een verpleegkundige: zij vult samen met jou een vragenlijst in met de nodige administratieve en zorgkundige gegevens. Deze gegevens zijn voor onze zorgverleners noodzakelijk om jou een correcte zorg op maat te geven. We vragen ook een medicatielijst met een overzicht van de thuismedicatie in te vullen indien dit nog niet is gebeurd en deze te handtekenen. Deze lijst dient als basis voor jouw medicatieschema en wordt door de arts bevestigd en zo nodig aangepast.

 

Terug naar huis
Bij ontslag ontvang je een medische ontslagbrief, een medicatieschema en de nodige afspraken om je verder ambulant op te volgen. Stel vragen als iets niet duidelijk is: we zijn er om jou te helpen!

We vinden jou bemerkingen en feedback zeer belangrijk en gebruiken deze om onze zorg voortdurend te verbeteren.

Stevens Achiel

- hoofdverpleegkundige geneeskunde 1 Bornem
Stevens Achiel - AZ Rivierenland

geneeskunde 1

03 890 16 85

achiel.stevens@azr.be

route 51

Je kan de hoofdverpleegkundige telefonisch bereiken op weekdagen tussen 06:45u en 15:30u.

Contacturen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av