ERAS

campus Bornem

ERAS staat voor Enhanced Recovery After Surgery en wordt momenteel al toegepast binnen orthopedie voor totale knieprothesen (TKP) en totale heupprothesen (THP). Het doel van ERAS is om onze patiënten vóór de ingreep optimaal voor te bereiden om zo na de ingreep het herstel te bevorderen.

De ERAS-coördinator fungeert als contactpersoon voor patiënten, familie, huisarts, kinesist, … gedurende het hele traject van de patiënt:

  • de preoperatieve organisatie van de patiënt na de eerste consultatie bij de chirurg. Zij neemt zo nodig contact op met de huisarts, kinesist, diëtist, cardioloog, pneumoloog, rookstopbegeleider, … en dit op basis van bestaande richtlijnen
  • de opvolging van de preoperatieve onderzoeken en terugkoppeling bij mogelijke problemen naar het zorgteam (huisarts, anesthesist, chirurg, …)
  • de organisatie van de infosessies voor patiënten en hun mantelzorger
  • het correct informeren van de patiënt bij vragen over het chirurgisch traject (vertrouwenspersoon)
  • de vorming en begeleiding van de verpleegkundigen en paramedici binnen het zorgprogramma
  • het uniformiseren van protocollen, procedures en richtlijnen m.b.t. patiëntenzorg
  • de uitbouw van kwaliteitsvolle zorgverlening waarbij de patiënt centraal staat
  • de opvolging van de patiënten na de ingreep om zo te waken over een aanhoudende kwaliteit van zorg na de ingreep en de opvang van eventuele problemen

Braeckman Ingrid

- ERAS-coördinator
Ingrid Braeckman - AZ Rivierenland
Contacturen
Bornem
ma
vm
nm
av
di
vm
nm
av
wo
vm
nm
av
do
vm
nm
av
vr
vm
nm
av
za
vm
nm
av

Een totale heupprothese in daghospitalisatie Een totale heupprothese in daghospitalisatie